PV187 Seminar of digital image processing

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 C416
Předpoklady
SOUHLAS
Nutné jsou znalosti na úrovni kursu PV131 Digitální zpracování obrazu (lze zapsat souběžně).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se hlouběji seznámí s vybranou oblastí zpracování obrazu z optického mikroskopu řešenou v Centru analýzy biomedicínského obrazu FI MU a aplikuje získané poznatky při práci na týmovém výzkumně-vývojovém projektu. Tímto se posílí schopnost studenta analyzovat reálné problémy z dané oblasti, nacházet vhodná řešení a pracovat ve vědeckém týmu.
Osnova
  • Tento předmět je týmovým projektem zaměřeným na nové metody pořizování a zpracování digitálních obrazů buněk z optických mikroskopů, zejména v souvislosti s biomedicínským výzkumem prováděným v Centru analýzy biomedicínského obrazu FI MU.
Literatura
  • Scientific books and articles according to the recommendation of project supervisor.
Výukové metody
Těžištěm práce je tedy řešení výzkumně orientovaného problému včetně implementace příslušných metod dle pokynů přiděleného vedoucího.
Metody hodnocení
Komunikace s vedoucím v češtině nebo angličtině, studijní materiály v angličtině. Samostatná práce u počítačů, přednesení přednášky na semináři (k dispozici notebook a datový projektor).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.