PV097 Výtvarná informatika

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV097/01: každou sudou středu 10:00–11:50 B311, J. Chmelík
PV097/02: každou lichou středu 10:00–11:50 B311, J. Chmelík
Předpoklady
Znalosti algoritmů počítačové grafiky (v rozsahu předmětu PB009 Základy počítačové grafiky). Základní znalost programování. Kreativní myšlení a umělecké dovednosti jsou přínosem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje počítačem podporovanému výtvarnému projevu. Studenti získají jak teoretické, tak pratické znalosti o jednotlivých tématech (fraktály, mozaiky, uzly, ...).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět principům tvorby děl výtvarné informatiky;
intepretovat existující díla;
vytvářet nová výtvarná díla s využitím dostupných programových prostředků;
Navrhnout a implementovat vlastní esteticky produktivní algoritmy.
Osnova
 • Počítačová podpora výtvarného umění.
 • Stručná historie počítačového umění.
 • Esteticky produktivní algoritmy.
 • Generovaný ornament.
 • Mozaiky.
 • Uzly.
 • Fraktální grafika.
 • Bioart.
 • Komunikační grafika a vnímání obrazu.
 • Nefotorealistické vykreslování
 • Procedurální generování 3D modelů, možnosti jejich realizace (3D tisk a další).
Literatura
 • JABLAN, Slavik V. Theory of symmetry and ornament. Beograd: Matematički institut, 1995. 331 s. ISBN 86-80593-17-6. info
 • BARNSLEY, M. F. Fractals everywhere. 2nd ed. Boston: Academic Press Professional, 1993. XIV, 531. ISBN 0120790610. info
 • CAILLOIS, Roger. Zobecněná estetika. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1968. 258 s. : i. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
Povinná docházka na cvičení - je vyžadováno alespoň pět účastí ze sedmi seminářů;
Tvorba grafických prací během cvičení - studenti musí odevzdat alespoň tři akceptovatelné grafické práce;
Závěrečný projekt - studenti musí navrhnout a implementovat vlastí aplikaci z oblasti výtvarné informatiky. Je hodnocena originalita tématu, programátorská náročnost a kvalita zpracování aplikace.
Informace učitele
Předmět byl inovován v rámci projektu OPVK Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.