PV097 Výtvarná informatika

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 16:00–17:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV097/01: každý lichý pátek 10:00–11:50 B311, J. Chmelík
PV097/02: každý sudý pátek 10:00–11:50 B311, J. Chmelík
Předpoklady
Znalosti algoritmů počítačové grafiky (v rozsahu předmětu PB009 Principles of Computer Graphics). Základní znalost programování. Kreativní myšlení a umělecké dovednosti jsou přínosem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje počítačem podporovanému výtvarnému projevu. Studenti získají jak teoretické, tak pratické znalosti o jednotlivých tématech (fraktály, mozaiky, uzly, ...).
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět principům tvorby děl výtvarné informatiky;
intepretovat existující díla;
vytvářet nová výtvarná díla s využitím dostupných programových prostředků;
Navrhnout a implementovat vlastní esteticky produktivní algoritmy.
Osnova
 • Počítačová podpora výtvarného umění.
 • Stručná historie počítačového umění.
 • Esteticky produktivní algoritmy.
 • Generovaný ornament.
 • Mozaiky.
 • Uzly.
 • Fraktální grafika.
 • Bioart.
 • Komunikační grafika a vnímání obrazu.
 • Nefotorealistické vykreslování
 • Procedurální generování 3D modelů, možnosti jejich realizace (3D tisk a další).
Literatura
 • JABLAN, Slavik V. Theory of symmetry and ornament. Beograd: Matematički institut, 1995, 331 s. ISBN 86-80593-17-6. info
 • BARNSLEY, M. F. Fractals everywhere. 2nd ed. Boston: Academic Press Professional, 1993, XIV, 531. ISBN 0120790610. info
 • CAILLOIS, Roger. Zobecněná estetika. Vydání první. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1968, 258 stran. URL info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
Povinná docházka na cvičení - je vyžadováno alespoň pět účastí ze sedmi seminářů;
Tvorba grafických prací během cvičení - studenti musí odevzdat alespoň tři akceptovatelné grafické práce;
Závěrečný projekt - studenti musí navrhnout a implementovat vlastí aplikaci z oblasti výtvarné informatiky. Je hodnocena originalita tématu, programátorská náročnost a kvalita zpracování aplikace.
Informace učitele
Předmět byl inovován v rámci projektu OPVK Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.