PB002 Základy informačních technologií

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vít Rusňák, Ph.D. (pomocník)
Ing. Eva Výtvarová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 16:00–17:50 D2
Předpoklady
! PB001 Úvod do IT && ! NOW ( PB001 Úvod do IT )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v informačních technologiích a principech budování počítačových systémů. Přednáška je určena studentům, kteří se přímo nespecializují v oblasti informatiky, ale potřebují získat dostatečný přehled pro uplatnění informačních technologií v jiných oblastech. Přednáška poskytne studentům základní informace o počítačových architekturách, operačních systémech, počítačových sítích, aplikacích, ale i bezpečnosti, která se stává nezbytnou složkou návrhu moderních počítačových systémů Přednáška bude zaměřena primárně na použití IT v nejrůznějších oblastech. Na závěr přednášky budou studenti seznámeni i se sociálním a etickým rozměrem IT.
Absolvent bude schopen se orientovat v základech informačních technologií.
Bude rovněž schopen pochopit chování jednoduchých systémů a vysvětlit je z uživatelského hlediska.
Osnova
 • Základní komponenty počítačových a komunikačních systémů
 • Principy organizace počítače, von Neumanův model
 • Procesory, zobrazení dat v počítači, přesnost zobrazení
 • Operační systémy (OS), historie vývoje, funkcionalita současných operačních systémů
 • Organizace paměti a práce s ní
 • Periferie, jejich správa a ovladače, role aplikačního programového rozhraní (API)
 • Počítačové sítě, Internet, základy architektury TCP/IP sítí, peer to peer sítě
 • Aplikační programové vybavení, videokonference a multimediální aplikace, sociální sítě
 • Bezpečnost počítačových systémů, základní principy autentizace a autorizace, bezpečná práce s IT
 • Sociální a etický rozměr IT
Literatura
 • KAIN, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info
 • SINGHAL, Mukesh, Yoshiaki SHIRAI a Niranjan G. SHIVARATRI. Advanced concepts in operating systems : distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York: McGraw-Hill, 1994. xxii, 522. ISBN 0-07-057572-X. info
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. 2nd ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2000. xxvi, 748. ISBN 1-55860-577-0. info
 • KUROSE, James F. Computer networking : a top-down approach featuring the Internet. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xviv, 821s. ISBN 0321269764. info
Výukové metody
Standardní přednáška, bez cvičení a domácích úkolů, prokládaná diskusí se studenty
Metody hodnocení
Klasická přednáška, bez průběžně hodnocených domácích úkolů či cvičení. V polovině semestru písemná zkouska z probraného učiva, jejíž výsledek se započítává 20% do výsledné známky.Závěrečná písemná zkouška se započítává 80% procenty do výsledné známky, tato písemná zkouška se skládá z 9 otázek, je možné za ni získat 100 bodů. Hodnocení předmětu je následující A 100%-90%, B 89%-80%, C 79%-70%, D 69%-60%, E 59%-55%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:51, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému