PB151 Výpočetní systémy

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 10. 11. Čt 12:00–14:50 D3, Čt 12:00–14:50 D2, Čt 12:00–14:50 D1, kromě Čt 2. 11. ; a Čt 2. 11. 12:00–14:50 D1, 12:00–14:50 D2
Předpoklady
! NOW ( PB150 Architektury výpočet. systémů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen porozumět a vysvětlit základní technické principy fungování výpočetních systémů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen chápat základní principy fungování digitálních počítačů; rozumět konstrukci číselných soustav používaných ve výpočetní technice a převádět čísla mezi soustavami; bude rozumět principům ukládání informací, kódování a ukládání textů. Student pochopí principy elementárního procesoru a jeho programování na nejnižší úrovni. Student obecné principy porovná s konkrétní realizací na procesorech Intel řady x86 a bude schopen rozumět implementovaným technologiím stránkování, vyrovnávání a některým dalším.
Osnova
  • Pojmy, historie, generace, kategorie.
  • Číselné soustavy, vztahy mezi soustavami, zobrazení celého čísla v počítači, aritmetika.
  • Kódy, vnitřní, vnější, detekční a opravné.
  • Obvody a paměti: parametry, architektura.
  • Procesor, programování, mikroprogramování.
  • Architektura procesorů, adresace paměti, operační módy, registrové struktury, princip činnosti řadič-procesor-paměť, přerušení
  • Architektury: RISC/CISC, vyrovnávací paměti.
  • IEEE 754, aritmetika v pohyblivé čárce
  • V/V zařízení a jejich připojování.
Literatura
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB151!
Výukové metody
Výuka předmětu sestává z přednášek a z průběžného procvičování formou e-learningu v IS MU.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná, studenti odpovídají formou testu na odpovědi A-E.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/AP/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.