PV080 Ochrana dat a informačního soukromí

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Sýs, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 D1
Předpoklady
Předmět uvádí do problematiky bezpečnosti IT a informačního soukromí. Je primárně určen studentům prvních dvou ročníků, kteří mají zájem o probíranou tématiku, příp. se přímo hodlají věnovat tématům počítačové bezpečnosti a kryptografie v dalších ročnících studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl je naučit studenty:
vysvětlit význam ochrany informačního soukromí a ilustrovat příklady negativní dopady jeho narušení;
ukázat vhodnost či nevhodnost základních metod bezpečnosti IT a ochrany soukromých dat;
zvážit dopady nasazení IT na osobní data a zaujmout postoj k etickým aspektům zvažovaných řešení;
vysvětlit význam správného řešení bezpečnosti od analýzy rizik, přes bezpečnostní politiku až po vývoj a správu mechanizmů;
odhadnout vhodnost nasazení vybraných nástrojů pro podporu bezpečnosti a ochrany soukromí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit význam ochrany informačního soukromí a ilustrovat příklady negativní dopady jeho narušení;
ukázat vhodnost či nevhodnost základních metod bezpečnosti IT a ochrany soukromých dat;
zvážit dopady nasazení IT na osobní data a zaujmout postoj k etickým aspektům zvažovaných řešení;
vysvětlit význam správného řešení bezpečnosti od analýzy rizik, přes bezpečnostní politiku až po vývoj a správu mechanizmů;
odhadnout vhodnost nasazení vybraných nástrojů pro podporu bezpečnosti a ochrany soukromí.
Osnova
 • Témata přednášky zahrnují: Pojem informačního soukromí a relevantních technických aspektů, vliv IT.
 • Ochrana osobních dat a legislativa.
 • Digitální identita.
 • Etika, profesionalita a práce s informacemi.
 • Úvod do bezpečnosti IT, základní pojmy a principy.
 • Cesta od analýzy rizik k bezpečnostní politice.
 • Kryptografie - základní principy a využití, digitální podpis.
 • Ochrana dat ve vybraných oborech lidské činnosti.
 • Standardy bezpečnosti IT, kritéria hodnocení a standardizační procesy.
 • Audit, řízení bezpečnosti, kontrola ochranných opatření.
 • Internet a bezpečnost, ochrana soukromí.
Literatura
 • A. Pfitzmann, M. Hansen : A terminology for talking about privacy by data minimization: Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management
 • Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) / Personal Data Protection Act, No. 101/2000 Col.
Výukové metody
přednáška, diskuze při přednáškách i v dedikovaném fóru ISu
Metody hodnocení
Pisemná polosemestrální (přibl. 1/3 váhy na známku) i závěrečná písemná zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.