VV071 Biochemie pro informatiky

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 B410
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude seznámen se strukturou a funkcí biomolekul a jejich rolemi v buňce. Cílem přednášek je zajistit studentům dostatečný základ nutný pro hlubší studium biochemických a biologických dějů.
Osnova
  • 1. Úvod do biochemie. (Atom a molekuly. Látkové množství. Molekulová hmotnost. Chemická vazba. Chemická reakce. Kyseliny a zásady. Pufry. Voda. Roztok. Koncentrace. Biogenní prvky) 2. Aminokyseliny a proteiny (Peptidická vazba. Proteiny. Struktura proteinu. Strukturní a chemické vlastnosti aminokyselin v proteinové struktuře. Funkce proteinů. Metody detekce proteinů. Hemoproteiny. Regulace hemu. Žlučové kyseliny) 3. Enzymologie I. (Enzymová reakce. Základy Kinetiky a termodynamiky enzymových reakcí. Inhibice enzymových reakcí) 4. Enzymologie II (Rozdělení enzymů. Kofaktory. Koenzymy. Vitamíny a jejich funkce) 5. Sacharidy (Monosacharidy. Disacharidy a Polysacharidy. Glykosidická vazba. Deriváty sacharidů. Glykoproteiny a proteoglykany) 6. Energetický metabolismus (Pentozový cyklus. Makroergické vazby. Anaerobní Glykolýza a Glukoneogeneze. Mléčné a alkoholové kvašení) 7. Citratový cyklus (Citratový cyklus, Acetyl koenzym A.. Energetická bilance) 8. Respirace (Respirační řetězec. Oxidační fosforylace. ATP) 9. Fotosyntéza (Struktura a funkce chlorofylu. Světelná a temná fáze fotosyntézy) 10. Lipidy (Struktura a funkce. Biomembrány. Tenzidy. Metabolismus lipidů. Biosyntéza mastných kyselin a cholesterolu) 11. Nukleové kyseliny. (Struktura a funkce. Metabolismus nukleových kyselin) 12. Aminokyseliny Metabolismus aminokyselin. Sekundární metabolity
Literatura
    doporučená literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing. xiv, 1325. ISBN 8085605449. 1995. info
Výukové metody
Přednášky 12x120 min.
Metody hodnocení
1 písemná práce skládající se ze tří částí, 30 otázek, na které se odpovídá a) ano/ne b) výběrem ze 4 možností c) tvořeným textem.
Informace učitele
N/A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.