DEMBSY Research project in embedded system design

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
3/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Ing. Dana Komárková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
! NOWANY ( DFOME Formální metody , DMKZI Kvantové zpracování informace , DPGZO Grafika a zpracování obrazu , DMPOS Metody počítačových sítí , DMZDD Zpracování digitálních dat , DPITS Podnikové IT systémy a služby , DZPJUI Metody ZPJ a UI , DPOSO Pokroky v souběžnosti , DRPSEC Research in comp.security ) && SOUHLAS
Courses PA174 - Design of Digital Systems II, PA176 - Digital Systems Architecture II, PA175 - Digital Systems Diagnostics II and PB161 - C++ programming are necessary for current course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden školitelem a konkrétní témata pak dalšími odbornými pracovníky Laboratoře konstrukce a architektura číslicových systémů. Základním cílem předmětu je propojit výzkumnou činnost související s řešením výzkumných projektů a individuální výzkumnou aktivitu studentů s kontextem výzkumných aktivit v oblasti teorie a praxe návrhu vestavných systémů. Studenti budou samostatně pracovat na konkrétním tématu, které bude souviset s výzkumnou činností probíhající v laboratoři a které bude vybráno v konzultaci se školitelem a s určitým odborným pracovníkem Laboratoře konstrukce architektury číslicových systémů. Studenti budou mít možnost průběžných konzultací s odpovědným pracovníkem. Konkrétní témata budou zaměřena k podpoře týmové spolupráci a k zapojení studentů do řešení aktuálních problémů souvisejících s řešením národních a mezinárodní projektů. Konkrétní témata budou zaměřena do oblastí souvisejících s aktuálními problémy návrhu, konstrukce a architektury vestavných systémů a to jak problematikou návrh systémů pracujících v reálném čase, modelování technického vybavení číslicových systémů, návrhu systémů odolných poruchám a spolehlivosti číslicových systémů, tak také na problematiku návrhu a spolehlivosti distribuovaných systémů
Osnova
 • Analysis of a task.
 • State of the art.
 • Proposal of a solution.
 • Realization of the solution.
 • Testing of the solution.
 • Suggestion of next steps of the problem solution.
Literatura
 • Thomas D.E., Moorby P.R.: The Verilog hardware description language. Springer, 2002.
 • Trivedi K.: Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications. John Wiley and Sons, new edition, 2001.
 • Lala P.: Self-Checking and Fault Tolerant Digital Design. Morgan Kaufmann, 2000.
 • alote P.: Fault Tolerant in Distributed Systems. Prentice Hall. 1994.
 • Shooman M.L.: Reliability of Computer Systems and Networks - Fault Tolerance, Analysis and Design. Wiley Interscience, 2002.
 • ALTERA: Advanced VHDL Design Techniques. WEB sources ALTERA company.
 • Li Q., YaoC.: Real Time Concepts for Embeded Systems, CMP Books, 2006.
 • Siewiorek D., Swartz R.: The Theory and Practice of Reliable System Design. A. K. Peters, third edition. 1999.
 • Pradhan D.K.: Fault-Tolerant Computer System Design. Prentice-Hall, first edition, 1996.
Výukové metody
Lectures and individual project that correspond to intended aims of tuition.
Metody hodnocení
Základní metodou výuky bude samostatná práce na řešení konkrétního problému z oblasti návrhu jednoúčelových číslicových systémů. Předmět bude ukončen zápočtem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka předmětu bude vedena v angličtině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/DEMBSY