DMZDD Metody zpracování digitálních dat

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
3/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
! NOWANY ( DEMBSY Embedded systems , DFOME Formální metody , DMKZI Kvantové zpracování informace , DPGZO Grafika a zpracování obrazu , DMPOS Metody počítačových sítí , DPITS Podnikové IT systémy a služby , DZPJUI Metody ZPJ a UI , DPOSO Pokroky v souběžnosti , DRPSEC Research in comp.security ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je veden školitelem se snahou o zapojení individuálních výzkumných aktivit studentů v širším kontextu některých z laboratoří: Vyhledávání a dialogu, Bezpečnosti a aplikované kryptografie, Zpracování přirozeného jazyka či Konstrukce a architektury číslicových systémů.
Osnova
  • Nosným tématem předmětu je zpracování digitálních dat rozličných forem, jako jsou přirozený text, obrázky, zvukové sekvence či video. Zvláštní pozornost je věnována vyhledávání ve velkým objemech dat, bezpečnosti zpracování, a analýze textových informací.
Literatura
  • The literature is established by the concrete supervisor for the concrete studet.
Výukové metody
Konzultace a vlastní výzkumná a prezentační činnost na základě individuální domluvy se školitelem. V rámci předmětu se studenti zapojují do řešení výzkumných záměrů a dalších projektů s maximální snahou o zapojení do mezinárodních výzkumných struktur, jako jsou sítě excelence či jiné formy rámcových programů EU. Maximální důraz je kladen na týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Povinně volitelný předmět, ohodnocený 3 kredity, předmět lze opakovaně zapisovat.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/DMZDD