PB007 Softwarové inženýrství I

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Daubner (cvičící)
RNDr. Stanislav Chren (cvičící)
Mgr. Jakub Kadaši (cvičící)
Mgr. Matěj Karolyi (cvičící)
Bc. Jan Konstant (cvičící)
Bc. Tomáš Krutý (cvičící)
Mgr. František Lachman (cvičící)
Mgr. Marián Macik (cvičící)
Bc. Markéta Naušová (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
Bc. Daniel Schramm (cvičící)
Roman Solař (cvičící)
Mgr. Martin Macák (pomocník)
Bc. Marko Řeháček (pomocník)
Garance
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
PB006 Principy progr. jazyků a OOP || NOW ( PB006 Principy progr. jazyků a OOP ) || PB161 Programování v jazyce C++ || NOW ( PB161 Programování v jazyce C++ ) || PB162 Programování Java || NOW ( PB162 Programování Java ) || IB114 Úvod do progr. a alg. II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do softvérového inženýrství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
znát základní aktivity doprovázející proces vývoje IS;
důkladněji rozumnět technikám specifikace požadavků, analýzy a návrhu systémů, testování a údržby;
znát charakteristiky objektového přístupu k analýze a návrhu systémů;
umět vytvořit model středně složitého systému v UML.
Osnova
 • Vývoj software, UML diagram případů užití.
 • Specifikace požadavků, UML diagram aktivit.
 • Analýza a návrh systému, strukturované vs. objektové metody A&N.
 • Objektová analýza systému, UML diagramy tříd, objektů a stavový diagram.
 • Datové modelování a správa dat, ERD.
 • Návrh systému, UML diagram tříd v době návrhu.
 • Detailní návrh a implementace, UML interakční diagramy.
 • Návrh architektury, UML diagram balíků, komponent a nasazení.
 • Testování, verifikace a validace.
 • Provoz, údržba a další vývoj systému.
 • Řízení vývoje softwarového systému.
 • Pokročilé techniky softwarového inženýrství.
Literatura
 • SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 6th ed. Harlow: Addison-Wesley Publishing Company, 2001. xx, 693. ISBN 020139815X. info
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové projekty (2-3 členné týmy).
Metody hodnocení
Semestrální skupinový UML projekt (podmínka připuštění ke zkoušce), průběžné testy na cvičení (10 testů, 20 bodů) a závěrečná písemná zkouška skládající se z testu (7 otázek, 35 bodů) a UML modelu (35 bodů). Na absolvování předmětu je třeba získat alespoň 50 bodů.
Informace učitele
The course can be studied in English. In that case, the student attends English-speaking seminar group and follows lectures on an individual basis (slides in English, lecturing in Czech) with an opportunity to approach the lecturer when anything is unclear.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/PB007