PV179 Vývoj systémů v C#/.NET

Fakulta informatiky
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Martin Macák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Vanát (cvičící)
Mgr. Matúš Štovčik (cvičící)
Ing. Patrícia Andicsová (cvičící)
Bc. Richard Bechera (cvičící)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14. 9. až Út 7. 12. Út 14:00–15:50 A318
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV179/01: Út 14. 9. až Út 7. 12. Út 16:00–17:50 B311, P. Andicsová, I. Vanát
PV179/02: Út 14. 9. až Út 7. 12. Út 18:00–19:50 B311, R. Bechera, M. Štovčik
Předpoklady
Základní znalost jazyka C# (ideálně na úrovni PV178), základní znalost jazyka HTML a znalosti orientačně na úrovni PB154 a PB007.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na znalosti předmětu PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET, které hlouběji procvičí na konkrétním projektu. Studenti se naučí vytvořiť netriviální webovou aplikaci na platformě ASP.NET Core, vytvořit RESTové rozhraní, pracovat s ORM frameworkem a pochopí praktické využití podnikových návrhových vzorů a jiných dobrých praktik. Vybrané přednášky také uvádí studenty do vývoje různých typů aplikací se zaměřením na techniky a technologie podporující tento úkol.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student bude znát typická použití prostředí .NET pro vývoj aplikací a bude schopen:
- popsat některé klíčové technologie používané v .NET prostředí;
- porozumět a aplikovat principy vícevrstvé aplikační architektury;
- psát aplikace s využitím persistence a ORM;
- prakticky aplikovat podnikové návrhové vzory;
- při implementaci použít dobré praktiky (například správa závislostí pomocí Dependency Injection, využití mapování při přenosu dat, použití běžných návrhových vzorů);
- navrhnout aplikaci nezávisle na zvoleném ORM frameworku a učinit kompetentní rozhodnutí ohledně volby persistentní technologie pro daný projekt;
- izolovaně otestovat jednotlivé části vyvíjené aplikace;
- vytvořit netriviální webové aplikace na platformě ASP.NET Core;
- integrovat přihlašování a zabezpečit aplikace proti nejčastějším typům útoků;
- vytvořit RESTové rozhraní pro webovou aplikaci.
Osnova
  • Datová vrstva (Entity Framework Core, dotazování)
  • Vrstva business logiky (struktura a s ní související návrhové vzory)
  • Prezentační vrstva (ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, autentizace)
Literatura
    doporučená literatura
  • LERMAN, Julia. Programming entity framework. 2nd ed. Beijing: O´Reilly, 2010, xxxvi, 875. ISBN 9780596807269. info
  • FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley, 2003, xxiv, 533. ISBN 0321127420. info
  • FREEMAN, Adam. Pro ASP.NET Core MVC 2. Seventh edition. London: Apress, 2017, xxix, 1017. ISBN 9781484231494. info
Výukové metody
Přednášky (témata některých budou prezentována vybranými odborníky z oblasti), praktické semináře u počítačů, skupinový projekt, projektová prezentace.
Metody hodnocení
Úspěšně odevzdaný a odprezentovaný projekt, aktivní účast na přednáškách.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/podzim2020/PV179/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.