PV210 Kyberbezpečnost v organizaci

Fakulta informatiky
podzim 2021
Rozsah
2/0/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Laštovička, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 16. 9. až Čt 9. 12. Čt 10:00–11:50 A218
Předpoklady
PV080 Inf. security and cryptography
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit studenty s činností bezpečnostního týmu (CSIRT) v organizaci. Předat studentům vybrané znalosti a dovednosti potřebné pro výkon role "Cyber Defense Incident Responder", jak ji definuje NICE Cybersecurity Workforce Framework (viz https://niccs.cisa.gov/workforce-development/cyber-security-workforce-framework/incident-response a PR-CIR-001).
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by studenti měli být schopni:
 • porozumět roli a základním činnostem bezpečnostního týmu organizace;
 • třídit kyberbezpečnostní incidenty podle priority jejich řešení;
 • sledovat a dokumentovat kyberbezpečnostní incidenty od nahlášení nebo detekce po jejich vyřešení;
 • koordinovat a poskytovat technickou podporu řešení incidentů dalším týmům v organizaci;
 • připravovat a publikovat doporučení, návody a reporty o incidentech pro příslušné cílové skupiny;
 • sbírat artefakty, které vzniknou při útocích a využívat dostupná data k potlačení potenciálních útoků na organizaci;
 • monitorovat externí zdroje a zajišťovat nejlepší dostupnou obranu organizace, určovat dopad bezpečnostních nedostatků na organizaci;
 • Osnova
  • Kyberbezpečnostní tým (CSIRT) a jeho role.
  • Zranitelnosti a útoky, jejich rozpoznávání a kategorizace.
  • Fáze řešení incidentu.
  • Detekce útoků.
  • Bezpečnostní varování.
  • Obrana vůči útokům, jejich dopad.
  • Obrana, bezpečnostní politiky, směrnice a nařízení.
  • Právní aspekty.
  • Úvod do forenzní analýzy.
  • Kyberbezpečnostní cvičení pokrývající probíraná témata.
  Literatura
  • FIRST CSIRT Services Framework. 2019. URL: https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1.
  • ENISA. Good Practice Guide for Incident Management. 2010. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-for-incident-management.
  Výukové metody
  Převrácená třída: vysoce interaktivní hodiny procvičující témata nastudovaná před hodinou, samostudium nebo domácí úkoly před každou hodinou, kyberbezpečnostní cvičení na konci předmětu.
  Metody hodnocení
  Domácí úkoly v průběhu semestru, aktivní účast v kyberbezpečnostních cvičeních na konci předmětu.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Všechny materiály a zadání jsou primárně v angličtině.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2022.