p957 Tělesná výchova - Psychomotorika

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Janíková (cvičící)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p957/01: Po 22. 2. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 29. 2. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 7. 3. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 14. 3. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 21. 3. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 4. 4. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 11. 4. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 18. 4. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 25. 4. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 2. 5. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, Po 9. 5. 12:10–13:40 E34/119 - univerzální tělocvična, G. Janíková
Předpoklady
POV_TV
Předmět je vypisován v rámci povinné tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- interpretovat význam psychomotorických her v běžném životě člověka
-volit vhodné psychomotorické činnosti pro danou cílovou skupinu či zaměřené na konkrétní oblast
- zlepšit úroveň pohybových dovedností
- vnímat kladný přístup ke sportovním aktivitám a chápát je jako zásadní složku zvyšující kvalitu života
Osnova
  • - Seznámení a kontaktní činnosti
  • - Netradiční náčiní (jogurtové kelímky, hrkačky, pivní tácky, vršky od PET lahví, padák, deky, šátky a další)
  • - Netradiční nářadí (chůdy, káča, vozík na kolečkách, rolovací deska s válcem, šlapátka, šlapáky, rolon)
  • - Senzomotorická cvičení, taktilní cvičení
  • - Relaxační techniky, Masáže
Literatura
  • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003. 92 s. ISBN 80-210-3067-4. info
  • Psychologie zdraví. Edited by Jaro Křivohlavý. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s. ISBN 80-7178-551-2. info
Výukové metody
Praktický seminář
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js07/psychom/index.html
Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2016/p957