p963 Tělesná výchova - Aqua-aerobik

Fakulta sportovních studií
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslava Urbanovská (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Miloslava Urbanovská
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miloslava Urbanovská
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p963/1: Út 17. 2. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 24. 2. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 3. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 10. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 17. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 24. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 31. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 7. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 14. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 21. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 28. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 5. 5. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
p963/2: Út 17. 2. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 24. 2. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 3. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 10. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 17. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 24. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 31. 3. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 7. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 14. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 21. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 28. 4. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, Út 5. 5. 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, M. Urbanovská
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Osvojení základních pohybových prvků aqua-aerobiku v mělké i hluboké vodě. Získání citu pro vodu jinak než běžným plaváním. Zvýšení fyzické kondice a zlepšení pohybových schopností cvičenců pomocí aqua-náčiní.
Osnova
  • 1. Seznámení s předmětem -aqua-aerobik 2. Nácvik základních postojů,kroků, poskoků a práce paží v mělké vodě. 3. Spojování základních prvků do jednoduchých vazeb v mělké vodě. 4. Použití pěnových činek, rukavic nebo pěnových nudlí pro větší náročnost cvičení v mělké vodě. 5. Práce ve dvojicích a ve skupinách v mělké vodě. 6. Nácvik základních prvků v hluboké vodě s použitím nadlehčovacích pásů. 7. Spojování základních prvků do jednoduchých vazeb v hluboké vodě s s použitím nadlehčovacích pásů a rukavic nebo pěnových nudlí. 8. Práce ve dvojicích a ve skupinách v hluboké vodě.
Literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Miloslava URBANOVSKÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Aqua-aerobik. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
  • Aqua combo splash pilates inspired anchored down : rebound aerobics : ballet workout : toning/strengthening : yoga cooll down. Edited by Karen Westfall. Hurricane: The Studio, 2004. 1 videokaz. ISBN 1586292390. info
  • MUCHOVÁ, Marta a Hana JANOŠKOVÁ. Aqua fitness : aqua step aerobik : rehabilitace pomocí aqua fitness. Brno: Paido, 2004. 71 s. ISBN 807315076X. info
  • ČECHOVSKÁ, Irena, Viléma NOVOTNÁ a Hana MILEROVÁ. Aqua-fitness : plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 129 s. ISBN 8024704625. info
  • JANOŠKOVÁ, Hana a Marta MUCHOVÁ. Zacvičte si s námi : aqua aerobic, cvičení na balonech. [Praha]: Victory entertainment, 2003. 1 videokaz. info
  • JANOŠKOVÁ, Hana a Marta MUCHOVÁ. Aqua aerobic. Brno: Paido, 2002. 26 s. ISBN 8073150301. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
-- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Aerobik v bazénu TJ Tesla na Lesné.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2015/p963