bk1039 Management

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
13/7. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Oddělení managementu sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! bk505 Management ) && ! NOW ( bk505 Management ) && (! bk602 Management ) && ! NOW ( bk602 Management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu "Management" bude student schopen:
- interpretovat základní teoretické znalosti týkající managementu,
- uplatnit základní manažerské metody a techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji,v organizaci a vedení lidí a při výkonu manažerských funkcí,
- analyzovat prostředí ziskové či neziskové organizace.
Osnova
 • 1. Pojmy managementu
 • 2. Situační analýza prostředí
 • 3. Manažer
 • 4. Plánování - obsah plánování, stanovení cílů, osobní plány, time management, podnikové plány, práce a volný čas
 • 5. Vedení - definice, způsoby vedení, sdílené rozhodování, autorita
 • 6. Rozhodování - rozhodovací proces, rozhodovací analýza, metody rozhodování
 • 7. Organizování - obsah organizování, organizační struktura podniku, řídící orgány, kultura organizace
 • 8. Kontrola - pojem a obsah, kontrolní systémy, druhy kontroly
 • 9. Krizový management - krize, příčiny krizí v podnicích, průběh krize, jak se chovat v krizových situacích
 • 10. Management změn - proces změn, druhy změn
Literatura
 • Marketing management (Orig.) : Marketing & management : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1992] : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1995]. info
 • JAY, Ros a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 514 s. ISBN 9788024712796. info
 • Management. Edited by Stephen P. Robbins, Translated by Vlasta Šafaříková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 600 s. ISBN 8024704951. info
 • BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85839-45-8. info
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 8071694223. info
Výukové metody
přednášky
řešení případových studií
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bk1039