bk604 Management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2010
Rozsah
8/16. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk604/man_sem: Pá 19. 3. 16:00–18:00 225 - seminární místnost, Pá 9. 4. 17:00–19:00 K112, Pá 16. 4. 11:00–13:00 K204, Pá 23. 4. 12:00–14:00 225 - seminární místnost, Pá 7. 5. 15:00–17:00 K115, D. Kudová
bk604/prednaska: Čt 18. 2. 8:00–10:00 225 - seminární místnost, Pá 26. 3. 15:00–17:00 K204, Pá 30. 4. 16:30–17:50 K112, D. Kudová
Předpoklady
bk602 Management
Management
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen: - charakterizovat funkce, role a činnosti sportovního manažera,
- analyzovat prostředí sportovní organizace a na jejím základě formulovat strategie,
- diskutovat o odvětví tělesné výchovy a sportu a jeho specifikách
- navrhnout a zorganizovat sportovní akci.
Osnova
 • 1. Sportovní management
 • 2. Sportovní manažer Prostředí managementu v odvětví sportu a jeho analýzy
 • 3. Aplikace manažerských funkcí do odvětví sportu
 • 4. Management sportovní akce
 • 5. Druhy sportovních organizací
Literatura
 • MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 246 s. ISBN 9788024719115. info
 • DURDOVÁ, Irena. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2004. 86 s. ISBN 8073290758. info
 • DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 121 s. ISBN 80-248-0130-2. info
 • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. Praha: East west publishing company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. info
 • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu : (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 51 s. ISBN 8024600501. info
Výukové metody
přednášky
řešení případových studií
týmová práce na projektu
Metody hodnocení
vytvoření projektu a obhajoba v semináři v týmu
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2010/bk604