bp1132 Fyzikální terapie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Garance
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 7:15–8:45 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1132/s1: Út 9:20–10:50 učebna Vinařská, V. Hansgut
bp1132/s2: Út 11:00–12:30 učebna Vinařská, V. Hansgut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška:
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oboru fyzikální terapie a její využití v prevenci, diagnostice a terapii. Předmět seznamuje studenty s biofyzikálními účinky různých druhů fyzikální terapie a fyziologickou odezvou organizmu na jejich aplikaci. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student chápat význam a znát indikace a kontraindikace mechanoterapeutických, termoterapeutických, fototerapeutických a magnetoterapeutických procedur fyzikální terapie.
Cvičení:
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní praktické dovednosti v oblasti klasické a sportovní masáže. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen aplikovat klasickou a sportovní masáž v celé šíři indikací a bude znát kontraindikace klasické a sportovní masáže.
Osnova
 • Přednáška:
 • Teorie klasické masáže (charakteristika, postavení mezi ostatními typy masáží – klasická, sportovní, reflexní, periostová, derivační aj., mechanizmus účinku, kontra/indikace aj.)
 • Historie a vymezení oboru Fyzikální terapie a jeho náplň. Obecné účinky fyzikální terapie a její dělení dle druhu energie, reaktivita organizmu na fyzikální podněty aj.
 • Terminologie a obecná pravidla pro aplikaci fyzikální terapie včetně bezpečnostních aspektů, předpis fyzikální terapie „lege artis“.
 • Mechanoterapie (vysvětlení pojmu), charakteristika jednotlivých metod mechanoterapie (palpace, masáž, polohování, trakce, pasivní pohyby, techniky měkkých tkání, manipulační léčba, ultrazvuk aj.)
 • Mechanoterapie – ultrazvuk, rázová vlna včetně metodiky její aplikace, terapeutického efektu, kontra/indikací.
 • Způsoby tepelné výměny, fyziologické termoregulační mechanizmy, mal/adaptace organizmu na teplo/chlad.
 • Termoterapie - Metodiky „otužování“ vč. fyziologických účinků různých typů saunování, zimního plavání aj. včetně terapeutického efektu, indikací a kontraindikací.
 • Prostředky termoterapie (parafín, fango, peloidy, diatermie, IČ terapie, kryoterapie, celotělová kryoterapie aj.) včetně metodiky její aplikace, terapeutického efektu, kontra/indikací.
 • Fototerapie – vyčlenění v rámci elektromagnetického spektra (UVA, UVB, UVC, viditelné spektrum – chromoterapie; definice, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Fototerapie – IRA, IRB, IRC, bez/kontaktní diatermie; definice, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Fototerapie – polarizované světlo (biolampa, laser; obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Magnetoterapie, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Cvičení:
 • Ergonomie práce. Základní hmaty.
 • Masáž dolních končetin – zadní část (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž dolních končetin – přední část (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž zad včetně lopatky (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž šíje včetně lopatky. Masáž ramene. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Masáž hlavy. Masáž hrudníku. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Masáž horních končetin. Masáž břicha. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Celková masáž.
 • Přípravná sportovní masáž a léčebná masáž po sportovním výkonu – jejich specifika.
 • Pohotovostní masáž. Masáž v přestávkách mezi výkony. Aplikace v praxi.
 • Regenerační masáž.
 • Ukázky jiných typů masáží a dalších technik (lávové kameny, thajské masáže, shia-tsu, ...).
 • Aplikace jednotlivých masáží v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana JESENICKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 9788024728995. info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 264 s. ISBN 8071696617. info
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998, 394 s. ISBN 8071693413. info
 • PAVLŮ, Dagmar a Josef KVAPILÍK. Základy masáže. Vyd. 1. Praha: Scientia Medica, 1994, 205 s. ISBN 80-85526-11-5. info
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s. info
Výukové metody
Přednáška:
Frontální typ výuky s diskuzí


Cvičení:
Praktická výuka manuálních metod
Metody hodnocení
Přednáška:
Úspěšné zvládnutí závěrečného testu z probíraného učiva.
Cvičení:
100% docházka na cvičení. Závěrečné hodnocení praktických dovedností a aplikace teoretických znalostí. Praktickou zkoušku lze absolvovat až po úspěšně splněném závěrečném testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2011/bp1132