bp1150 Vyšetřovací metody II

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
0/3. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
MUDr. Jana Roubalová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1295 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1263 Fyzikální terapie I && bp1130 Anatomie I && bp1137 Úvod do fyzioterapie - propedeutika I
bp 1138 Vyšetřovací metody I
bp 1130 Anatomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je praktická znalost analytického vyšetření síly jednotlivých svalových skupin, vyšetření jednoduchých motorických stereotypů a aplikace získaných výsledků do dalších klinických postupů. Dále pak vyšetřovací postupy v neurologii.
Osnova
 • 1.Úvod do svalového testu – význam, zásady, využití v praxi
 • 2.Svalový test - obličej, krk a trup
 • 3.Svalový test - horní končetina
 • 4.Svalový test – dolní končetina
 • 5.Anamnéza v neurologii, vyšetření duševního stavu, řeči
 • 6.Senzitivita, svalový tonus
 • 7.Reflexologie (fyziologie, patologie)
 • 8.Základy vyšetření koordinace
 • 9.Vyšetření abnormálních pohybů
 • 10.Vyšetření hlavových nervů I - XII
 • 11.Kořenové syndromy na dolních končetinách
 • 12.Kořenové syndromy na horních končetinách
Literatura
  povinná literatura
 • OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 802440625X. info
 • Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 325 s. ISBN 8071692085. info
  doporučená literatura
 • FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. Translated by Jarmila Vaňásková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008, 253 s. ISBN 9788024719146. info
 • KENDALL, Florence Peterson, Elizabeth Kendall MCCREARY a Patricia Geise PROVANCE. Muscles testing and function : [with posture and pain]. Illustrated by Diane Abeloff, Photo by Peter J. Andrews - Charles C. Krause. 4th ed., with Posture and pa. Philadelphia: Williams & Wilkins, 1993, xv, 451. ISBN 0683045768. info
Výukové metody
Praktická výuka založená na správném předvedení postupu vyšetření a jeho nácvik studenty s korekcí správného provedení vyučujícími.
Metody hodnocení
Prokázání praktických dovedností a úspěšné vypracování písemných testů v průběhu semestru – ukončení předmětu zkouškou
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vysetrovaci-metody-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá v modernizaci přístupu k výuce a ve zvýšení úrovně vzdělání studentů fyzioterapie.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Interaktivní e-learningový kurz - Vyšetřovací metody I - II (elektronická skripta, cca 500 fotografií, cca 200 videozáznamů v délce 30-60sek.)
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bp1150