bp1184 Fyzioterapie III

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/6/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kršáková (cvičící)
Mgr. Petra Solarská (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Bc. Pavlína Bazalová (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1171 Fyzioterapie II && bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I
bp1171 - Fyzioterapie II
bp1179 - Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní pohled na problematiku léčebně rehabilitačních strategií a metodik fyzioterapie/kinezioterapie ve vnitřním lékařství s detailním zaměřením na problematiku nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Po úspěšném absolvování předmětu bude posluchač schopen konfrontovat výsledky a postupy kinezioterapie v rámci celkové týmové péče o nemocné s kardiologickým a jiným interním onemocněním v rovině klinické praxe. Výuka bude probíhat u lůžek pacientů a v ambulanci Kardiovaskulární rehabilitace na Interní kardiologické klinice FN Brno pod odborným vedením vyučujících, kteří se specializují na problematiku Kardiovaskulární rehabilitace a fyzioterapie ve vnitřním lékařství.
Osnova
 • •Úvod do problematiky léčebné rehabilitace ve vnitřním lékařství. Práce s chorobopisem, komunikace s lékařem o medicínských diagnostických a léčebných postupech v souvislosti se stanovením strategie léčebné rehabilitace.
 • •Argumenty racionální volby rehabilitační strategie ve vnitřním lékařství v souvislosti s odebrání pohybové anamnézy, zhodnocením funkčního pohybového stavu pacienta fyzioterapeutem.
 • •Stanovení obecných léčebně-rehabilitačních postupů za hospitalizace, doporučení rehabilitačního plánu po propuštění z hospitalizace.
 • •Úvod do problematiky léčebné rehabilitace kardiologicky nemocných. Interpretace hodnocení krevního tlaku, tepové frekvence, subjektivních a objektivních reakcí pacienta ve vztahu k pohybové aktivitě. Fyziologické a patologické reakce oběhového systému na zátěž.
 • •I. fáze kardiovaskulární rehabilitace – hospitalizační. Strategie léčebné rehabilitace po nekomplikovaném infarktu myokardu, po infarktu myokardu s komplikacemi, doporučení vhodných pohybových aktivit a zásad sekundární prevence po propuštění z nemocnice.
 • •II. fáze kardiovaskulární rehabilitace – časná posthospitalizační. Struktura ambulantního řízeného kardiovaskulárního rehabilitačního programu u pacientů po infarktu myokardu, po aorto-koronárním bypassu, po operaci chlopní, se srdečním selháním.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů s chronickým srdečním selháním v hospitalizační i posthospitalizační fázi.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u kriticky nemocných na JIP se interním onemocněním.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů po akutní plicní embolii.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů po kardiochirurgické intervenci.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů onemocněním periferních tepen a žilního systému dolních končetin.
 • •Strategie léčebné rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u diabetiků.
 • •Strategie léčebné rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u ostatních metabolických onemocnění (metabolický syndrom, osteoporóza, obezita).
 • •Strategie léčebné rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u poruch oběhového systému.
 • •Strategie léčebné rehabilitace v angiologii.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů s onemocněním GIT.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u pacientů s plicním onemocněním.
 • •Strategie léčebné rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u hematoonkologicky nemocných.
 • •Strategie léčebné rehabilitace u geriatrických pacientů a dlouhodobě ležících pacientů s interním onemocněním.
Literatura
  doporučená literatura
 • Cardiovascular prevention and rehabilitation. Edited by Joep Perk. London: Springer, 2007. xvii, 517. ISBN 9781846289934. info
 • STEFFERS, Gabriele a Susanne CREDNER. General pathology and internal medicine for physical therapists. Stuttgart: Thieme, 2012. x, 316. ISBN 9783131543219. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu:
100% účast na praktických cvičeních.
Úspěšný absolvování průběžných písemných testů
Vypracování kasuistiky pacienta.
Po splnění docházky budou studentům vypsány termíny praktické zkoušky, jejíž splnění bude podmínkou pro udělení zápočtu.
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1184