bp1806 Základy kinezioterapie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Krejčová (cvičící)
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Garance
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1806/01: Čt 15:50–17:30 posilovna pod Hradem, M. Krejčová
bp1806/02: Čt 7:00–8:40 posilovna pod Hradem, M. Selecká
Předpoklady
bp1803 Základy kinezioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1830 Anatomie I
bp1803 Základy kinezioterapie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ucelený přehled speciálních fyzioterapeutických konceptů a metod. Základní informace o jejich vzniku, podstatě, hlavních principech, praktickém provádění, indikacích i kontraindikacích.
Osnova
 • 1. Techniky k ovlivnění svalového zkrácení: PIR, MET, AGR, AEC, strečink - základy. 2.Týden: Škola zad. Cvičení s therabandem se zřetelem ke konceptu dle Bruggera. Cvičení s gymballem. 3.Nácvik “malé a velké nohy”. Metoda senzomotorické stimulace kinezioterapie s využitím labilních ploch: overball, bosu, čočka... 4.Relaxační techniky – Jacobson, Schultz, jógové prvky. Cvičení s vyloučením gravitace. 5. Základy Bobath konceptu: základy technik proprioceptivní a taktilní stimulace (nesení váhy, placing). 6.Základy PNF - opakování a rozšíření znalostí 8.Metody kožní stimulace: kartáčování, poklep, tření, ledování. Stimulace u parézy n. facialis dle Kenny. Cvičení SM systému dle Smíška. 9.Základy vyšetření HSSP + aktivace: prvky DNS, ACT - základy. 10.Segmentální hybnost páteře - jak ovlivnit, aktivace, edukace autoterapie. 11.VRL - základy, další možnosti cvičení v CKC. 12.Nácvik chůze - kombinace terapeutických přístupů. 13.Opakování a diskuze vhodných technik u akutních, subakutních a chronických pacientů.
Literatura
  doporučená literatura
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Funkce - diagnostika - terapie hlubokého stabilizačního systému. 1. vyd. Čelákovice: Rehaspring, 2010. 67 s. ISBN 9788025477366. info
 • HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 116 s. ISBN 9788024612942. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem ke konceptu dle Brüggera. Vyd. 1. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2004. 99 s. ISBN 807204334X. info
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
 • Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Edited by Dagmar Pavlů. 2. opr. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 239 s. ISBN 8072043129. info
 • PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 8072042661. info
 • ROCK, Carmen-Manuela. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu. Translated by Dagmar Pavlů. 1. vyd. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2000. 144 s. ISBN 3905407019. info
  neurčeno
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Praktická cvičení, 2 seminární skupiny studentů
Metody hodnocení
Ústní podoba závěrečné zkoušky po předchozím písemním testu, u kterého je nutno mít minimum 75%.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/uvod-do-fyzioterapie-propedeutika-2/
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1806