bp1803 Základy kinezioterapie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Bobrová (cvičící)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (cvičící)
Garance
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1803/01: St 12:00–13:40 224, K. Šoltés Mertová
bp1803/02: Út 13:00–14:40 224, M. Bobrová
Předpoklady
! bp1137 Úvod do fyzioterapie - propedeutika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s rehabilitačním ošetřovatelstvím a základními terapeutickými technikami.
Osnova
 • Cvičení:
 • Přístup fyzioterapeuta k pacientovi
 • Individuální a skupinová kinezioterapie
 • Mobilizace pacienta – pasivní pohyb (využití pasivního pohybu v rehabilitaci)
 • Mobilizace pacienta – asistovaný pohyb (využití cvičení s dopomocí v rehabilitaci)
 • Mobilizace pacienta – aktivní pohyb (využití aktivního pohybu v rehabilitaci)
 • Rehabilitační ošetřovatelství – polohování (indikace, zásady, cíle a způsoby polohování)
 • Úvod do plicní rehabilitace – základy a techniky respirační fyzioterapie
 • Vertikalizace pacienta – chůze s využitím lokomočních pomůcek
Literatura
  povinná literatura
 • NEUMANNOVÁ, Kateřina a Vítězslav KOLEK. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc : možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 170 s. ISBN 9788020426178. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 168 s. ISBN 9788024713144. info
 • DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 104 s. ISBN 8024406098. info
  doporučená literatura
 • SMOLÍKOVÁ, Libuše a Miloš MÁČEK. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 9788070135273. info
 • MÁČEK, Miloš a Libuše SMOLÍKOVÁ. Pohybová léčba u plicních chorob : respirační fyzioterapie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 147 s. ISBN 8071870102. info
Výukové metody
Cvičení:
Praktická cvičení
Metody hodnocení
100% účast ve výuce
Zápočtový test úspěšně splněný minimálně na 80% a prokázání praktických dovedností
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/uvod-do-fyzioterapie-1
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1803