bp1133 Kineziologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 18:00–18:50 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1830 Anatomie I && bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1131 Biologie && bp1864 Didaktika tělesné výchovy
Anatomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky kineziologie a biomechaniky jednotlivých tkání pohybového systému člověka. Cílem je pochopení fyziologických a patofyziologických mechanismů adaptace resp. maladaptace tkáně na různé druhy zátěže. Získané poznatky jsou aplikovány ve formě specifických technik diagnostiky a terapie dílčích tkání i celého pohybového systému. Předmět představuje teoretickou přípravu pro výuku Diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu 1–4.
Výstupy z učení
Úspěšné absolvování předmětu garantuje schopnost studenta:
-porozumět kineziologickým vztahům;
-teoreticky pochopit principy speciálních diagnostických a terapeutických technik;
-výuka je koncipována jako příprava na klinickou práci
Osnova
 • Osteokinematika – fyziologie, patofyziologie a biomechanika kosti a kosterního systému;
 • Chrupavka a kloubní chrupavka – fyziologie, patofyziologie a biomechanika chrupavčité tkáně;
 • Vazivová tkáň – fyziologie, patofyziologie a biomechanika vaziva;
 • Artrokinematika – fyziologie, patofyziologie a biomechanika kloubů;
 • Myokinematika – fyziologie, patofyziologie a biomechanika kosterního a hladkého svalu.
Literatura
  povinná literatura
 • OATIS, Carol A. Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement. Third edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017, xix, 1006. ISBN 9781451191561. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 180 s. ISBN 9788024716480. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 190 s. ISBN 9788024716497. info
  doporučená literatura
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 271 s. ISBN 8071692565. info
Výukové metody
Studenti budou ve formě přednášky uvedeni do problematiky v rozsahu osnovy předmětu.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (minimálně 70% úspěšnost).
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/kineziologie/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Kineziologie je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v cíleném zaměření náplně předmětu na obecné principy kineziologie pohybového systému člověka jako přípravu na navazující předměty se speciální náplní, tj. Klinická kineziologie a Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového systému. Dalším důvodem je odstranění duplicitně vyučovaných témat s předměty Patofyziologie, Klinická kineziologie a Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového systému a možnost prohloubení úrovně znalostí studentů.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-podpora formou elektronických skript vč. obrazové dokumentace (cca 50 stran)
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1133