bp1133 Kineziologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1830 Anatomie I && bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1131 Biologie && bp1864 Didaktika tělesné výchovy
Anatomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Kineziologie je seznámení se studentů s vlastnostmi jednotlivých tkání muskuloskeletálního systému – měkkých tkání (kontraktilních i nekontraktilních), a tvrdých tkání (kosti, klouby). Základem je pochopení pohybu a stavby pohybové soustavy ve fyziologickém kontextu. Zohledněno je především využití získaných znalostí a schopnost jejich aplikace v diagnostice a terapii poruch pohybové soustavy a to jak funkčních, tak strukturálních. Předmět si klade za cíl podat studentům ucelený soubor nezbytných informací, nutných pro pochopení následné problematiky, která je zařazena do předmětu Klinická kineziologie I. – III. Dále je nezbytným předmětem pro budoucí absolvování Diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I. – IV.
Osnova
  • Kineziologická propedeutika – Úvod do kineziologie pohybového systému. Osteokinematika – Kost jako pohybový element, funkce, funkční anatomie, kostní spoje, skelet jako kineziologický celek. Artrokinematika – Kloub jako pohybový element, funkční anatomie, kloubní spoje, obecné kineziologické vlastnosti stavby a funkce. Chrupavka a kloubní chrupavka – Chrupavka jako pohybový element, funkční anatomie, obecné kineziologické vlastnosti stavby a funkce. Vazivová tkáň – Kloubní pouzdra, šlachy, fascie, ligamenta jako pohybový element, funkční anatomie, obecné kineziologické vlastnosti stavby a funkce. Myokinetika – Kosterní sval jako pohybový element, fenomén kontraktility, svalové kontrakce, funkční anatomie, obecné kineziologické vlastnosti stavby a funkce. Řízení hybnosti – Obecné principy řízení motoriky. Řídící systémy motoriky – Vlastní řízení pohybu na jednotlivých úrovních: archemotorika, paleomotorika, neomotorika.
Literatura
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 9788024716480. info
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 9788024716497. info
  • KRAČMAR, Bronislav. Kineziologická analýza sportovního pohybu : studie lokomočního pohybu při jízdě na kajaku. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 170 s. ISBN 8072542923. info
  • VÉLE, František. Kineziologie postruálního systému. 1995. info
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí.
Metody hodnocení
100% účast na přednáškách, splnění průběžných testů na stanovený počet bodů, ústní zkouška. Bez splnění průběžných testů nebude student připuštěn k ústní zkoušce a tato se automaticky počítá jako neúspěšně splněná.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/kineziologie/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Kineziologie je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v cíleném zaměření náplně předmětu na obecné principy kineziologie pohybového systému člověka jako přípravu na navazující předměty se speciální náplní, tj. Klinická kineziologie a Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového systému. Dalším důvodem je odstranění duplicitně vyučovaných témat s předměty Patofyziologie, Klinická kineziologie a Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového systému a možnost prohloubení úrovně znalostí studentů.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-podpora formou elektronických skript vč. obrazové dokumentace (cca 50 stran)
Kategorie e-learningu: 2

Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.