bp1903 Anthropomotorics

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radka Nevařilová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student will understand to basic phenomenons of antropomotoric in English Student will be able to measure with isokinetics dynamometer, dynamometer and stabilometric platform.
Osnova
 • Base on electronic materials will student obtain knowledge about ontogenesis, motor learning, body composition ant motor tests. Basic structure of subject consist eight chapters. 1. Introduction to subject - history of setting subject antropomotorics, main areas and key persons 2. System of abilities testing and developing 3. System of skills testing and developing 4. Process of ontogenesis regarding to abilities 5. Laterality in human movement 6. Body composition 7. Motor learning 8. Basics of data calculation
Literatura
  povinná literatura
 • Vobr, R., Antropomotorika/Anthropomotorics. http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/library/
  neurčeno
 • ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN a Igor DUVAČ. Kinematics Analyse Of Volleyball Ofense On Different Level Of Players Quality. Medicine and science in sports and exercise. 2011, roč. 43, č. 5, s. 427-1112. ISSN 0195-9131. info
 • REGULI, Zdenko, Miriam KALICHOVÁ a Martin ZVONAŘ. Comparative kinematical analysis of forward roll fall, side fall, and forward break fall. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI a Tomáš VESPALEC. Influance of combative sports on state of plantar pressure. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ a Martin SEBERA. Plantar pressure in grammar school girls and influence of sports activities, exercise surfaces and sports shoes. Physical education and sport. Pitesti: University of Pitesti, 2010, roč. 14/2010, č. 1, s. 110-114, 415 s. ISSN 1453-1194. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 s. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7. info
Výukové metody
Self study base on electronic materials
Metody hodnocení
Written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět byl inovován v rámci projektu OP VK Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0199.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bp1903