bp2264 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp1031 Základy psychologie || bk1031 Základy psychologie || bp1243 Základy psychologie || bk1243 Základy psychologie || bp1256 Základy psychologie a sociologie || bk1256 Základy psychologie a sociologie || bp2031 Základy psychologie || bk2031 Základy psychologie || bp2256 Základy psychologie a sociologie || bk2256 Základy psychologie a sociologie || bp2342 Základy psychologie a sociologie || bk2342 Základy psychologie a sociologie ) && (! bp011p Psychologie sportu ) && (! bk011p Psychologie sportu ) && (! bp1087 Psychologie sportu ) && (! bk1087 Psychologie sportu ) && (! bp2087 Psychologie sportu ) && (! bk2087 Psychologie sportu ) && (! bk2264 Psychologie sportu ) && ! NOWANY ( bp011p Psychologie sportu , bk011p Psychologie sportu , bp1087 Psychologie sportu , bk1087 Psychologie sportu , bp2087 Psychologie sportu , bk2087 Psychologie sportu , bk2264 Psychologie sportu )
znalost obecných základů psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky a dovednosti z psychologie obecné, vývojové a sociální do prostředí pohybových aktivit a sportu.
Výstupy z učení
At the end of this course the student will be able to navigate the basic concepts of sport psychology, you know the basic methods of psychological assessment of personality, communication and elements of mental hygiene. Further students should be able to: use basic psychodiagnostic tools for basic diagnostics of sportsmen, PE teachers and trainers analyse psychological problems in sports performance distinguish particular stages of motor learning (needs) from the point of view of sports psychology use regulatory measures for regulation of pre-start state and psychological failure use principles of mental hygiene of sportsmen in order to maintain the balance of his/her personality
Osnova
 • Systém psychologie sportu, její historický vývoj, současné postavení a typologie
 • Osobnost sportovce a rozhodčího, schopnost diagnostikovat základní charakterové rysy hráčům a skupinovou dynamiku
 • Předstartovní, startovní a soutěžní stavy hráče a rozhodčího
 • Regulační prostředky ve sportu
 • Využití prvků duševního zdraví v péči o kvalitu života rozhodčího
 • Asertivita a komunikační schopnosti v práci rozhodčího
 • Psychotrénink ve sportu i v životě
 • Psychoregulace osobnosti rozhodčího
Literatura
  povinná literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
  doporučená literatura
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 9788024728926. info
 • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 180 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, semináře.
Metody hodnocení
- dva písemné testy
- 80% účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp2264