bp2087 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 11:00–11:50 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2087/01: Čt 12:00–12:50 Virtuální místnost, P. Fiľo
bp2087/02: St 14:00–14:50 Virtuální místnost, P. Fiľo
bp2087/03: Út 17:00–17:50 Virtuální místnost, P. Fiľo
Předpoklady
( bp1031 Základy psychologie || bk1031 Základy psychologie || bp1243 Základy psychologie || bk1243 Základy psychologie || bp1256 Základy psychologie a sociologie || bk1256 Základy psychologie a sociologie || bp2031 Základy psychologie || bk2031 Základy psychologie || bp2256 Základy psychologie a sociologie || bk2256 Základy psychologie a sociologie || bp2342 Základy psychologie a sociologie || bk2342 Základy psychologie a sociologie || bk2027 Pádová technika || bp2027 Pádová technika ) && (! bp011p Psychologie sportu ) && (! bk011p Psychologie sportu ) && (! bp1087 Psychologie sportu ) && (! bk1087 Psychologie sportu ) && (! bk2087 Psychologie sportu ) && (! bp2264 Psychologie sportu ) && (! bk2264 Psychologie sportu ) && ! NOWANY ( bp011p Psychologie sportu , bk011p Psychologie sportu , bp1087 Psychologie sportu , bk1087 Psychologie sportu , bk2087 Psychologie sportu , bp2264 Psychologie sportu , bk2264 Psychologie sportu )
znalost obecných základů psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky a dovednosti z psychologie obecné, vývojové a sociální do prostředí pohybových aktivit a sportu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- používat základní psychodiagnostické nástroje pro základní diagnostiku osobnosti sportovce, učitele tělesné výchovy a sportovního trenéra
- analyzovat psychologické problémy při provádění sportovního výkonu
- rozeznávat jednotlivé fáze motorického učení (potřeby)z pohledu psychologie sportu
- prakticky používat regulační prostředky pro regulaci předstartovních stavů a psychologického selhání
- využívat pravidla duševní hygieny sportovce pro udržení rovnováhy osobnosti sportovce
Osnova
 • 01. Systém psychologie sportu, historický vývoj, současné postavení psychologie sportu, typologie sportu
 • 02. Osobnost sportovce – schopnosti se vztahem ke sportovní činnosti
 • 03. Diagnostika osobnosti sportovce – temperament, výkonová motivace, pozornost, soustředěnost, agresivita, aspirace apod.
 • 04. Fáze motorického učení, plató efekt a křivka zapomínání
 • 05. Předstartovní, startovní a soutěžní stavy, psychologické selhání
 • 06. Regulační prostředky a principy regulace sportovce
 • 07. Sport a duševní zdraví, duševní hygiena sportovce
 • 08. Agresivita ve sportu
 • 09. Asertivita a její využívání při sportovní činnosti
 • 10. Koučování, úkoly kouče, dyadická interakce
 • 11. Psychomotorika a její využití při práci se sportovci
 • 12. Ontogeneze člověka se vztahem ke sportovní činnosti
Literatura
  povinná literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
  doporučená literatura
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, Miloš, Helena MACHAČOVÁ a Jiří HOSKOVEC. Emoce a výkonnost [Machač, 1988]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu [Vaněk, 1984]. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 197 s. info
 • KODÝM, Miloslav. Psychologie tělesné výchovy : pro studium učitelství na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 181 s. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek a seminářů, cvičení, samostatné studium.
Metody hodnocení
- seminární práce (záznamy ze cvičení) s praktickým využitím psychodiagnostických metod jako předpoklad vstupu ke zkoušce.
- ústní zkouška skládající se z 3 částí:
a) řešení praktického příkladu
b) všeobecná část
c) motorické učení
- 80 procent účasti na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp2087