bp2281 Kondiční cvičení 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Martin Bugala, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. BcA. Kateřina Vašíčková (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2281/01: Út 7:50–8:40 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2281/02: Út 13:40–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2281/03: St 13:40–14:30 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2281/04: Út 7:50–8:40 E34/147 - posilovna, K. Vašíčková
bp2281/05: Út 13:40–14:30 E34/147 - posilovna, M. Bugala
bp2281/06: St 13:40–14:30 E34/147 - posilovna, K. Vašíčková
Předpoklady
bp2006 Odborná terminologie && bp2007 Základní gymnastika
Odborná terminologie (bk 2006)
Základní gymnastika (bk 2007)
Vstupní test v 1. hodině semestrální výuky (90 %) – znalost názvosloví tělesných cvičení, anatomie, funkce svalů (dva pokusy)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s různými druhy skupinových lekcí pod vedením instruktora ve fitness centrech
- seznámení studenta se cvičebními pomůckami využívanými ve fitness centrech a v kondiční přípravě různých sportovních odvětví (bosu, gumové posilovací pásy, TRX, kettlebell, lodní lano aj.)
- seznámení studenta se základy odporového tréninku na strojích
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu se student orientuje v dané problematice, dokáže charakterizovat daný druh skupinové lekce a doporučit jej klientovi dle jeho cílů a potřeb, případně aplikovat do kondiční přípravy různých sportovních odvětví.
V posilovně zná správné provedení cviků na strojích, dokáže je rozlišit dle obtížnosti a doporučit daná posilovací cvičení dle úrovně fyzické kondice.
Osnova
 • 01. KONZULTACE
 • Definice fitness, součásti fitness, strukturalizace skupinových forem cvičení pod vedením instruktora
 • Správné provedení cvičení na posilovacích strojích na jednotlivé svalové partie (břišní svaly, svaly zad, ramen, paží, dolních končetin)
 • 02.–6. KONZULTACE
 • Správné provedení cvičení na posilovacích strojích na jednotlivé svalové partie (břišní svaly, svaly zad, ramen, paží, dolních končetin)
 • 07. KONZULTACE
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (aerobik)
 • 08. KONZULTACE
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (step aerobik aj.)
 • 09. KONZULTACE
 • Praktická ukázka s rozborem kondiční lekce (HIIT)
 • 10. LEKCE
 • Praktická ukázka s rozborem lekce body and mind (poweryjoga)
 • 11. LEKCE
 • Praktická ukázka s rozborem lekce body and mind (pilates)
Literatura
  povinná literatura
 • TLAPÁK, Petr. Posilování kloubní kondice : centračně-stabilizační cvičení. Praha: Arsci, 2014, 356 s. ISBN 9788074200373. info
 • PETR, Miroslav a Petr ŠŤASTNÝ. Funkční silový trénink. Illustrated by Kateřina Hollerová, Photo by Lucie Císařová - Jakub Hrnčiř. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, 214 s. ISBN 9788086317939. info
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén, 2008, 209 s. ISBN 9788072625413. info
  doporučená literatura
 • ŠVEJCAR, Pavel a Martin ŠŤASTNÝ. Moderní fyziotrénink. Vyd. 1. Praha: Plot, 2013, 178 s. ISBN 9788074281839. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie. Olomouc: Poznání, 2011, 332 stran. ISBN 9788087419069. info
 • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. ISBN 9788024729480. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006, xiii, 425. ISBN 0736057323. URL info
 • TOMÁNKOVÁ, Karla, Marta MUCHOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido, 2005, 15 s. ISBN 8073151103. info
Výukové metody
forma praktických seminářů doplněných o teoretický rozbor.
Metody hodnocení
- písemný test (nutno splnit na 90 %)
- ústní zkouška
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/portal/
Specializace fitness I, II, III
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen předmět absolvovat v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými v sylabu předmětu pro dané období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2281