bp4015 Basketbal

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vincent Anton (cvičící)
Mgr. Jan Kozina (cvičící)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Vyroubal (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4015/01: Čt 21. 9. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 5. 10. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 12. 10. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 19. 10. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 26. 10. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, T. Vencúrik
bp4015/02: Čt 9. 11. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 16. 11. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 23. 11. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 30. 11. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 7. 12. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, Čt 14. 12. 8:00–9:40 E34/153 - hala míčových sportů, T. Vencúrik
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_hry )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit správné pohybové návyky při výuce herních činností jednotlivce a základních herních kombinací. Studenti budou také seznámení se základními pravidly basketbalu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat basketbalový míč
- použít útočné herní činnosti jednotlivce (střelba, uvolnění hráče bez míče, uvolnění hráče s míčem na místě a v pohybu, přihrávky, útočné doskakování)
- použít obranné herní činnosti jednotlivce (krytí hráče bez míče, krytí hráče s míčem, obranné doskakování, činnost obránce proti přesile útočníků)
- použít základní herní kombinaci „hoď a běž“ a chápat podstatu přesilové situace
- v základních bodech charakterizovat basketbal a ovládat pravidla basketbalu
Osnova
 • Bloky učiva:
 • 1. manipulace s míčem (ballhandling), základy vedení míče (dribling na místě), uvolnění hráče s míčem na místě (úniky) a v pohybu
 • 2. střelba (dvojtakt, z místa)
 • 3. přihrávaní a chytání míče na místě a v pohybu
 • 4. uvolnění hráče bez míče, doskakování
 • 5. krytí hráče s míčem (na místě, v pohybu), krytí hráče bez míče, obranná činnost jednotlivce proti dvěma útočníkům
 • 6. útočné kombinace založené na přečíslení a založené na akci „hoď a běž“
Literatura
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210. info
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK a Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu. 2003. vyd. Brno: PAIDO, 2003. 22 s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80-7315-055-7. info
 • WOOTTEN, Joe. Coaching basketball successfully. Edited by Morgan Wootten. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2013. xi, 291. ISBN 9780736083720. info
 • WISSEL, Hal. Basketball : steps to success. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2012. xii, 355. ISBN 9781450414883. info
 • KRAUSE, Jerry, Don MEYER a Jerry MEYER. Basketball skills & drills. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2008. xv, 255. ISBN 9780736067072. URL info
 • VELENSKÝ, Michael. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 223 s. ISBN 9788024614809. info
 • VELENSKÝ, Michael. Basketbal : základní program aplikace útočných a obranných činností. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1998. 76 s. ISBN 8020505539. info
Výukové metody
praktická cvičení, samostudium.
Metody hodnocení
Je nutná osmdesátiprocentní docházka.
Zápočet se skládá ze dvou částí, a to praktického testu z herních činností jednotlivce a základních herních kombinací a e-learningového testu ze znalostí pravidel basketbalu.
Praktický test se skládá ze tří částí:

1. Technika driblinku a zakončení dvojtaktem – zahajuje se v rohu vymezeného území uvolňováním se hráče s míčem – driblinkem se změnami rychlosti, směru a driblující paže před kužely; technika driblinku při výměně driblující paže je před tělem, následuje zakončení dvojtaktem, poté hráč doskočí, provede obrátku a pokračuje ve stejné činnosti zpět.

2. Přihrávky ve dvojici zakončené střelbou – hráč s míčem zahajuje ve středu hřiště, druhý hráč bez míče stojí v tečně vrcholu trojkového oblouku 1 metr od postranní čáry, připravený pro příjem přihrávky, následuje provedení kombinace „hoď a běž“; při příjmu míče od spoluhráče hráč zastaví skokem a po naznačení střelby provede zavřený únik 2úderovým driblinkem na zvolenou stranu směrem ke koši a po zastavení krokem zakončí střelbou buď z místa, nebo z výskoku.
V obou případech se nesmí porušit pravidla, všechny herní činnosti musí být provedeny správně technicky; nehodnotí se, zdali hráč vsítí koš, ale je nutné, aby se míč po správné dráze letu dotkl obroučky koše.

3. Řešení herní situace 3-3 v prostoru celého hřiště – jeden z útočících hráčů začíná za základní čarou s míčem v rohu vymezeného území, ostatní hráči se připraví do správného rozestavění z pohledu útočné i obranné fáze. Po zahájení se útočící hráči do poloviny hřiště pohybují bez využití driblinku pouze pomocí přihrávek a neustálého uvolňování se bez míče, od poloviny hřiště pak pokračují dle pravidel basketbalu s využitím driblinku a snaží se úspěšně zakončit. V případě úspěšného zakončení se mění role týmů a stávající obránci po vhození míče zpoza základní čáry stejným způsobem útočí na soupeřův koš a stávající útočníci přejímají role obránců. V případě, že stávající útočící tým nezakončí úspěšně, hra pokračuje do té doby, než buď koš padne (viz výše), nebo stávající obránci získají míč (např. doskokem). V tom případě hra plynule pokračuje ve směru na druhý koš, ale se změnou rolí týmů bez vhazování zpoza základní čáry, stejným způsobem jako ze začátku celé situace až do zakončení, nebo chyby, popřípadě obranného doskoku.
Po celou dobu se nesmí porušit pravidla, celá herní situace musí být řešena správně technicky, a to jak z pohledu útočné, tak i obranné fáze – s důrazem na provádění všech herních činností jednotlivce.

E-learningový test z pravidel basketbalu:
Posluchači zpracují e-learningový test z pravidel basketbalu v rozsahu 30 otázek. Na odpovědi bude stanoven čas.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/basketbal-a/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4015