bp4025 Pohyb a zdraví

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející), MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 16:00–16:50 B11/206
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
U studentů se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolventi předmětu by měli být schopni logicky a tvořivě uvažovat o souvislostech mezi zdravím člověka na jedné straně a pohybovou aktivitou, cvičením, sportem apod. na druhé straně.
Měli by umět respektovat zdraví lidí při řízení jejich pohybové aktivity, cvičení a sportu. Se zvláštním důrazem na prevenci poškození zdraví.
Výstupy z učení
Absolventi studia budou schopni:
1. vyjmenovat a vysvětlit vzájemné vztahy mezi zdravím člověka na jedné straně a cvičením/sportem na druhé straně
2. diskutovat k příčinám, mechanizmům vzniku, prevenci, projevům a důsledkům poškození a selhání fyziologických orgánů a soustav člověka (pohybová, kardiovaskulární, ventilačně-respirační, endokrinní, nervové, imunitní, metabolizmus vody a iontů, termoregulace) v důsledku cvičení/sportu
3. analyzovat vybraná cvičení a sporty (např. vytrvalostní a silová kondičních cvičení, běh, jízda na kole, plavání, běžné míčové hry) a identifikovat jejich zdravotní rizika
4. naplánovat takový způsob cvičení nebo sportovního tréninku, aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví
Osnova
 • 01. Vzájemné pozitivní a negativní vztahy mezi pohybovou aktivitou a zdravím člověka (s důrazem na prevenci důsledků hypokineze)
 • 02. Patologická únava při cvičení a sportu – místní a celková, akutní a chronická, příčiny, projevy, prevence; schvácení, přetrénování
 • 03. Oxidační stres a rabdomyolýza při vytrvalostní zátěži – příčiny, projevy, důsledky, prevence
 • 04. Zdravotní problémy při cvičení a sportu v náročných klimatických podmínkách (hypohydratace, hyponatrémie, přehřátí, podchlazení, horská nemoc, dekompresní nemoc)
 • 05. Náhlá srdeční smrt ve sportu – příčiny, prevence. Preventivní tělovýchovně-lékařské prohlídky – účel, obsah, závěry
 • 06. Mikrotraumata – rizika plíživého poškození pohybového aparátu z mechanického přetížení (tenisový a oštěpařský loket a další), možnosti jejich diagnostiky a zásady léčby, prevence
 • 07. Ortézy, fixační (klasický) tejpink a kineziotejpink – účel a zásady aplikace
 • 08. Organizace a řízení pohybové aktivity, cvičení nebo sportovního tréninku či soutěže s ohledem na prevenci poškození zdraví a řešení zdravotních problémů (personální, prostorové, materiální, transport, spolupráce se zdravotním zařízením)
 • 09. Zdravotní rizika dopingu ve sportu
 • 10. Specifická prevence poškození zdraví při cvičení a sportu žen, dětí a seniorů
 • 11. Prevence poškození zdraví (specifické zatížení pohybového aparátu, rizika přetížení oběhu, metabolismu, termoregulace) při vytrvalostním běhu, při plavání a při jízdě na kole
 • 12. Poškození zdraví lidí z agresivity ve sportu – problematika fotbalu, hokeje a boxu
 • 13. Cvičení a sport kardiologických pacientů a hypertoniků – cvičení jako léčba, rizika zhoršení nemoci při cvičení, zásady bezpečného cvičení
 • 14. Cvičení a sport astmatik – reakce astmatiků na zátěž, cvičení jako léčba; zátěžové astma – příčiny a mechanizmy vzniku, prevence; dopingová problematika u sportovců s astmatem
 • 15. Cvičení a sport diabetiků – reakce diabetika na zátěž, vztah cvičení, inzulínu a diety, léčebné účinky cvičení, rizika zhoršení dlouhodobých diabetických komplikací; akutní metabolické komplikace při cvičení a sportu (hypo- a hyperglykémie), příčiny, projevy, zásady řešení a prevence
 • 16. Cvičení a sport pacientů s migrénou – rizika zhoršení a léčebné využití
Literatura
  povinná literatura
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
  doporučená literatura
 • O´Connor et al. ACSM´S Sports Medicine. A Comprehensive Review. Wolters Cluwer, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 857 pp.
Výukové metody
výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
kolokvium: Student musí dobře porozumět zadanému tématu při kolokviu a umět vysvětlit použité pojmy. Témata ke kolokviím odpovídají tématům přednášek.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-medicina/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4025