bp4037 Gymnastická příprava

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4037/01: Čt 14:00–14:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp4037/02: Čt 15:00–15:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp4037/03: Po 12:40–13:30 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp4037/04: Po 11:50–12:40 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp4037/05: Čt 13:00–13:50 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný
bp4037/06: Po 13:30–14:20 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
Předpoklady
bp4007 Základní a rytmická gymnastika && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_gym )
- umí charakterizovat a předvést základní gymnastické dovednosti
- zná terminologii tělesných cvičení, základy funkční anatomie, fyziologie a teorie sportovního tréninku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických i praktických znalostí motoricko-funkční přípravy spojující kondiční a technickou stránku pohybu, znalostí o rozvoji reaktibility, zpevňovací přípravy, rozvoji silové obratnosti, odrazové a doskokové přípravy, rozvoji kloubní pohyblivosti. Pochopení prolínání jednotlivých průpravných systémů a znalost metodických a didaktických postupů při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí (švihadlo, overball, gymball, lavičky, žebřiny, švédské bedny). Schopnost aplikace terminologických výrazů.
Výstupy z učení
Student bude umět aplikovat dílčí motoricko-funkční přípravy do tělovýchovného procesu.
Osnova
 • - zpevňovací průprava
 • - rotační průprava
 • - odrazová průprava
 • - doskoková průprava
 • - visová průprava
 • - podporová průprava
 • - rozvoj kloubní pohyblivosti
 • - rozvoj reaktibility
 • - využití švihadla
 • - využití overballu a gymballu
 • - využití švédské bedny
 • - využití laviček a žebřin
 • - šplh
Literatura
  doporučená literatura
 • JARKOVSKÁ, Helena. 264 cvičení na velkém míči : [zásobník posilovacích a protahovacích cviků pro každého]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 207 s. ISBN 9788024738208. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • Cvičení na velkém míči. Edited by Helena Jarkovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024717517. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav a Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. 52 s. ISBN 8086586170. info
 • PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 100 s. ISBN 8024718278. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064. info
 • PERIČ, Tomáš. Hry ve sportovní přípravě dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 98 s. ISBN 8024709082. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou :metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku. Vyd. 2. Olomouc: Hanex, 1993. 29 l. ISBN 80-900925-5-1. info
  neurčeno
 • HAMBRECHT, Katja a Irene GERSTNER-MÜHLECK. Bodytrainer : overball : cvičíme s malým míčem. Translated by Jan Rajmon. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2003. 131 s. ISBN 8023738135. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení
Metody hodnocení
Zápočtové požadavky vyplývající z příprav (rotační, podporové, zpevňovací, silové, rytmické, odrazové, doskokové, flexibility)
akrobacie: stoj na rukou, kotoul, kotoul vzad, kotoul roznožmo, přemet stranou.
přeskok: skrčka, roznožka.
kruhy v hupu: houpání s obraty, shyb, svis vznesmo, svis střemhlav, seskok zákmihem u předhupu.
šplh na laně: s přírazem, bez přírazu, 8s.
hrazda: výmyk.
flexibilita: široký sed roznožný, skrčit předpažmo, rovný předklon, lokty se dotýkají podložky, 5s.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnasticka-priprava/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4037