bp4038 První pomoc

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (cvičící)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4038/01: Po 11:00–11:50 E34/203 - seminární místnost, M. Mojžíš
bp4038/02: Po 10:00–10:50 E34/203 - seminární místnost, M. Mojžíš
bp4038/03: Po 9:00–9:50 E34/203 - seminární místnost, M. Mojžíš
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s prevencí základních úrazových a neúrazových stavů, se základy teorie a praxe první pomoci včetně základní neodkladné resuscitace. Předmět respektuje zásady a postupy první pomoci v souladu s moderním vývojem tohoto oboru.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- pojmenovat rizika spojená s poskytováním první pomoci včetně vodního prostředí
- vyjmenovat život zachraňující úkony
- rozlišit bezvědomí se zachovalými životními funkcemi a stavem, kdy je nezbytné zahájení kardiopulmonální resuscitace
- provádět resuscitaci dospělého, dítěte, kojence a stavu po tonutí
- změnit scénář resuscitace, je-li na místě automatický externí defibrilátor
- provést zástavu život ohrožujícího krvácení
- rozpoznat z mechanizmu úrazu závažnost možného poškození organizmu a adekvátně reagovat
- ošetřit typická poranění pohybového aparátu
- odvodit z příznaků pravděpodobný typ neúrazového stavu a adekvátně na situaci reagovat
- ošetřit poškození organizmu teplem a chladem
- vypudit cizí těleso při jeho aspiraci technikou v závislosti na věku postiženého
- diskutovat o možnostech prevence vzniku úrazového či neúrazového stavu ve škole, v bazénu či běžném životě
Osnova
 • 01. Obecné zákonitosti poskytování první pomoci
 • 02. Rizika při poskytování první pomoci
 • 03. Vnější a vnitřní krvácení
 • 04. Bezvědomí. Resuscitace Guidelines GL2021
 • 05. Rautekova zotavovací poloha
 • 06. Aspirace cizího tělesa
 • 07. Poškození chladem
 • 08. Poškození teplem
 • 09. Otravy a poleptání
 • 10. Poranění pohybového aparátu, poranění páteře. Amputace
 • 11. Šok
 • 12. Neúrazové stavy
 • 13. Odlišnosti poskytovaní první pomoci ve vodním prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL a Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7674-7. URL info
  doporučená literatura
 • MOJŽÍŠ, Milan, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Barbora ZUCHOVÁ. First Aid. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 34 s. ISBN 978-80-210-7364-7. URL info
 • FLEGEL, Melinda J. Sport first aid. 4th ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2014. vii, 315. ISBN 9781450468909. info
 • ČERNÁ, Libuše a Zdeňka KUBÍKOVÁ. Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti. Textová opora k semináři. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 47 s. ISBN 978-80-210-5548-3. info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Barbora ZUCHOVÁ. První pomoc a jak ji učit. 2. upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 47 s. ISBN 9788021048232. info
Výukové metody
teoretické a praktické semináře zaměřené na výuku první pomoci a resuscitace.
Metody hodnocení
- docházka na seminářích (maximálně 2 absence)
- praktická zkouška resuscitace, zástava krvácení a polohování
- teoretická ústní zkouška
Informace učitele
https://is.muni.cz/elportal/?id=1359748
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4038