p987 Tělesná výchova - Sebeobrana

Fakulta sportovních studií
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Čajan (cvičící)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lubomír Medo (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Lubomír Medo
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Večeřová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p987/1: Út 15:00–16:30 Komárov-tělocvična, P. Čajan
p987/2: Čt 9:30–11:00 Komárov-tělocvična, L. Medo
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 1035 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Studenti se seznámí se základy osobní sebeobrany a to tak se specifickými pohybovými dovednostmi, jako i s právními a společenskými normami ovlivňujícími sebeobranu.
Osnova
  • Základní specifické dovednosti: pádová technika, technika úderů a kopů, technika hodů a znehybnění. Základní obrany proti útokům: úchop za zápěstí, obejmutí zepředu, zezadu, ze strany, úder, kop. Kondiční cvičení pro rozvoj pohybových schopností ovlivňující úspěšnost v sebeobranném střetu. Specifické obrany sebeobrany žen.
Literatura
  • RÝČ, Bedřich a Veronika PETRŮ. Sebeobrana na ulici. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 200 s. ISBN 9788024724409. info
  • Jujutsu : více než sebeobrana : komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy. Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 9788024718842. info
  • KREML, Antonín, Martin HELEBRANT a František NOVOTNÝ. Zbraně a sebeobrana. 1. vyd. Praha: Goldstein + Goldstein, 1997. 329 s. ISBN 80-86094-23-5. info
  • HONZÍK, Jaroslav. Umíte se bránit??? : sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1987. 180 s. : i. info
  • LEBEDA, A. A. Sebeobrana : sebeobranné umění pro každého. 2., přeprac. vyd. Praha: Olympia, 1979. 379 s. : f. info
  • ŠPIČKA, Ivan a Jindřich NOVÁK. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s. : f. info
  • MAŠÍN, Jiří a Jan TŮMA. Sebeobrana. 1. vyd. Praha: Olympia, 1969. 94 s. . il. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x možná absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x si může student nahradit výuku ve zkouškovém období - student musí mít více než 50% přímou účast ve výuce
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Sebeobrana pro ženy ale i muže - některá bojová umění Bo-hanbo-jitsu, Allkampf-jitsu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.