p994 Tělesná výchova - Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Burian, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p994/1: Út 13:30–15:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/2: Út 16:30–18:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/3: St 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/4: St 13:30–15:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/5: Čt 14:00–15:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje v rámci volitelné TV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 1463 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu "Kanoistika" bude student schopen:
- ovládat základy jízdy na kajaku a kánoi na mírně proudící vodě
- aplikovat nabyté teoretické znalosti bezpečnosti jízdy na kajaku a kánoi
- rozlišit techniku přímého a zpětného záběru na kajaku a kánoi
- správně praktikovat výzbroj a výstroj určenou pro jízdu na kajaku a kánoi
- předvést základní techniky jízdy na kajaku
- předvést základní techniky jízdy na kánoi
Osnova
 • 1. Úvod do studia předmětu (zápočtové požadavky, literatura)
 • 2. Teorie techniky jízdy na kánoi na hladké a mírně proudící vodě
 • 3. Praktický výcvik dovedností na hladké vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi
 • 4. Praktický výcvik dovedností na mírně proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi
 • 5. Teorie techniky jízdy na kajaku na hladké a mírně proudící vodě
 • 6. Praktický výcvik dovedností na hladké vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kajaku
 • 7. Praktický výcvik dovedností na mírně proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kajaku
 • 8. Bezpečnost pohybu ve vodním terénu
 • 9. První pomoc na hladké a mírně proudící vodě
 • 10. Výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi
 • 11. Výzbroj a výstroj pro jízdu na kajaku
 • 12. Praktická zkouška
Literatura
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě zdárného absolvování výuky a praktického testu.
Praktický test:
- předvedení základních řídících záběrů na kánoi
- předvedení základních řídících záběrů na kajaku
Informace učitele
http://fsps.muni.cz/~novakova/
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV.
Na výuku vodní turistiky je nutné sportovní oblečení:
- "šusťáková" souprava
- obuv do lodi
- náhradní oblečení do lodi
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport.+ kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
1. Vodácký výcvik na klidné vodě na loděnici MU.2. Jedno a vícedenní zájezdy na vodu s větší obtížností.3. Týdenní vodácký kurz o prázdninách.4. Údržba vodáckého inventáře.5. Za nepříznivého počasí kondiční program v posilovně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.