p918 Tělesná výchova – Horská kola pro studenty se sluchovým postižením

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (přednášející)
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. (přednášející)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje v rámci povinné tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Jiné omezení: Předmět je určen primárně studentům se sluchovým postižením
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zvládnutí základních a pokročilých dovedností jízdy na horském kole v terénu - rozvoj pohybových schopností, fyzické výkonnosti a vytrvalosti - ovlivnění kladného přístupu studentů ke sportovním aktivitám - podpora zdravého životního stylu studentů
Osnova
  • Praktická cvičení: - úvodní rozcvičení a zahřátí - celodenní a půldenní vyjížďky do okolí Brna - zdokonalování techniky jízdy (převážně v terénu) - technika jízdy jednotlivce (jízda po rovině, jízda do kopce, z kopce, jízda v technicky náročném terénu) - jízda ve skupině a komunikace při jízdě ve skupině - rozvoj vytrvalostních schopností - orientace v terénu - základní servisní úkony na kole - strečink a uvolňovací cvičení po jízdě Teoretická část: - nastavení posezu na kole - základní kontrola kola a základní servisní úkony na kole - bezpečnost jízdy na kole - jednotlivci i skupina - nové trendy, materiály, technologie - práce s mapou, intinentář - základy první pomoci
Literatura
  • HAYMANN, Florian a Ulrich STANCIU. Jak dokonale zvládnout horské kolo. Translated by Nora Martišková. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 125 s. ISBN 9788024727752. info
  • LANDA, Pavel a Jitka LIŠKOVÁ. Rekreační cyklistika : výběr kola, technika jízdy, děti a kolo. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 91 s. ISBN 8024707268. info
  • HRUBÍŠEK, Ivo. Horské kolo od A do Z. 5. aktualiz. vyd. Praha: Sobotáles, 2002. 316 s. ISBN 8085920867. info
Výukové metody
Praktická cvičení a teoretická průprava.
Metody hodnocení
Zápočet je studentům udělen za účast ve výuce. V rámci semestru (popř. nahrazením ve zkouškovém období) musí student pro udělení zápočtu absolvovat 5 celodenních vyjížděk na kole.
Vyučovací jazyk
Český znakový jazyk
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/sport
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Nutné vlastní horské kolo a cyklistická přilba. Výuka se koná blokově v měsících březnu - červnu 1x za 14 dní, v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách. Tento předmět je realizován v rámci projektu "Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je primárně určen studentům se sluchovým postižením. Výuka v českém znakovém jazyce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.