bp2106 Kultura projevu a komunikace

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jaroslav Štěpaník (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2106/1: Út 11:20–12:05 C15/207, M. Charvát
bp2106/2: Út 10:20–11:05 C15/207, M. Charvát
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy ve studiu lidské komunikace a především aplikace těchto přístupů na problematiku práce bezpečnostních složek a na konkrétní zkušenost studentů. Těžištěm kurzu bude především diskuse a praktická cvičení. Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni analyzovat komunikační situace, kterých se účastní a reflektovat svou roli v jejich utváření.
Osnova
  • Oblasti lidské komunikace a jejich specifika. Modely komunikace, transakční model komunikace a jeho složky. Principy komunikace. Neverbální komunikace. Komunikační kompetence - asertivita, komunikace v zátěžových situacích, zvládání konfliktu. Komunikace ve skupině - vedení, spolupráce ve skupině, soudržnost skupiny, rozhodování ve skupině.
Literatura
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 502 s. ISBN 9788024720180. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral, Illustrated by Miroslav Huptych. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1995, 103 s. ISBN 80-901773-5-2. info
Metody hodnocení
Individuální nebo skupinový projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.