bp2106 Kultura projevu a komunikace

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2106/01: Čt 22. 2. 10:00–11:00 B11/235, Čt 1. 3. 10:00–11:00 B11/235, Čt 8. 3. 10:00–11:00 B11/235, Čt 15. 3. 10:00–11:00 B11/235, Čt 22. 3. 10:00–11:00 B11/235, Čt 29. 3. 10:00–11:00 B11/235, Čt 5. 4. 10:00–11:00 B11/235, Čt 12. 4. 10:00–11:00 B11/235, Čt 19. 4. 10:00–11:00 B11/235, Čt 26. 4. 10:00–11:00 B11/235, E. Hurych
bp2106/02: Po 19. 2. 18:00–19:00 B11/311, Po 26. 2. 18:00–19:00 B11/311, Po 5. 3. 18:00–19:00 B11/311, Po 12. 3. 18:00–19:00 B11/311, Po 19. 3. 18:00–19:00 B11/311, Po 26. 3. 18:00–19:00 B11/311, Po 9. 4. 18:00–19:00 B11/311, Po 16. 4. 18:00–19:00 B11/311, Po 23. 4. 18:00–19:00 B11/311, Po 30. 4. 18:00–19:00 B11/311, E. Hurych
bp2106/03: St 18:50–19:35 C15/207, E. Hurych
bp2106/04: Po 15:30–16:15 B11/311, E. Hurych
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy ve studiu lidské komunikace a především aplikace těchto přístupů na problematiku práce bezpečnostních složek a na konkrétní zkušenost studentů. Těžištěm kurzu bude především diskuse a praktická cvičení. Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni analyzovat komunikační situace, kterých se účastní a reflektovat svou roli v jejich utváření.
Osnova
  • Oblasti lidské komunikace a jejich specifika. Modely komunikace, transakční model komunikace a jeho složky. Principy komunikace. Neverbální komunikace. Komunikační kompetence - asertivita, komunikace v zátěžových situacích, zvládání konfliktu. Komunikace ve skupině - vedení, spolupráce ve skupině, soudržnost skupiny, rozhodování ve skupině.
Literatura
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral, Illustrated by Miroslav Huptych. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1995. 103 s. ISBN 80-901773-5-2. info
Výukové metody
přednáška, týmová diskuse, týmová praxe
Metody hodnocení
Individuální nebo skupinový projekt
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/kultura-projevu-a-komunikace/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Systematické využití videotréninku s následnou analýzou videozáznamu k výcviku pro budoucího manažera významných rétorických a komunikačních dovedností.
Proč předmět inovujeme: Co nejtěsnější přiblížení obsahu předmětu k současným potřebám praxe.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.