bp2390 Gymnastika MAN

Fakulta sportovních studií
jaro 2014
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2390/01: Po 8:50–9:35 118 - pohybová tělocvična, P. Hedbávný
bp2390/02: Po 8:00–8:45 118 - pohybová tělocvična, P. Hedbávný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání základních znalostí o tradičních i aktuálních gymnasticko – tanečních pohybových aktivitách v komerční sféře. Analýza jednotlivých aktivit s individuálním přístupem ke klientovi. Specifika nabídky jednotlivých pohybově hudebních forem a zohlednění potřeby pohybových aktivit v rámci zdravého životního stylu. Praktické ukázky využívané v komerčních zařízeních a rozbor správného přístupu z pedagogického i obsahového hlediska.
Osnova
  • 1. Odborná terminologie (Polohy celého těla – postoje, kleky, sedy, lehy, podpory; Pohyby celého těla – chůze, běhy, skoky, obraty; Polohy a pohyby částí těla - paží, nohou, trupu, hlavy) 2. Dělení gymnastických druhů a sportů - teorie 3. Základní gymnastika s využitím náčiní 4. Rytmická gymnastika - Základní kultivace pohybového projevu s hudebním doprovodem 5. Aerobní formy 6. Body and mind (pilates, power joga, strečink, ...) 7. Sportovní gymnastika - základy 8. Moderní gymnastika - základy 9. Skoky na trampolíně 10. Teamgym a Cheerlieding 11. Ropeskipping
Literatura
  • NOVOTNÁ, Viléma. Gymnastika jako tvůrčí akt. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 136 s. ISBN 9788024621166. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika : akrobacie a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1997. 53 l. ISBN 8020505423. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku [Hanex, 1992]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 62 s. ISBN 80-900925-4-3. info
  • KOS, Bohumil. Gymnastika pro každý den : cvičení pro ženy, pro muže, pro děti : cvičení pro zdraví, pro krásu, pro zdatnost. Edited by Jiří Štěpnička. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980. 153 s. : i. info
  • KOS, Bohumil a Zlata WÁLOVÁ. Kondiční gymnastika. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 232 s. : i. info
Výukové metody
Semináře a cvičení
Metody hodnocení
Zápočet a teoretický test
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnastika-man/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Zaměření v teorii na poznatky důležité pro praxi.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.