bp2390 Gymnastika MAN

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2390/01: Po 13:40–14:30 119 - univerzální tělocvična, A. Skotáková
bp2390/02: Čt 8:40–9:30 119 - univerzální tělocvična, A. Skotáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání základních znalostí o tradičních i aktuálních gymnasticko-tanečních pohybových aktivitách v komerční sféře. Analýza jednotlivých aktivit s individuálním přístupem ke klientovi. Specifika nabídky jednotlivých pohybově hudebních forem a zohlednění potřeby pohybových aktivit v rámci zdravého životního stylu. Praktické ukázky využívané v komerčních zařízeních a rozbor správného přístupu z pedagogického i obsahového hlediska.
Výstupy z učení
Student je schopen určit základní principy o tradičních a aktuálních gymnasticko-tanečních disciplínách a sportech. Dokáže analyzovat nabídky jednotlivých hudebně pohybových forem a zohledňovat potřeby těchto aktivit v rámci zdravého životního stylu.
Osnova
  • 01. Odborná terminologie (polohy celého těla – postoje, kleky, sedy, lehy, podpory; pohyby celého těla – chůze, běhy, skoky, obraty; polohy a pohyby částí těla – paží, nohou, trupu, hlavy) 02. Dělení gymnastických druhů a sportů – teorie 03. Základní gymnastika s využitím náčiní 04. Rytmická gymnastika – základní kultivace pohybového projevu s hudebním doprovodem 05. Aerobní formy 06. Body and mind (pilates, power joga, strečink aj.) 07. Sportovní gymnastika – základy 08. Moderní gymnastika – základy 09. Skoky na trampolíně 10. Teamgym a cheerlieding 11. Ropeskipping
Literatura
  • NOVOTNÁ, Viléma. Gymnastika jako tvůrčí akt. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 136 s. ISBN 9788024621166. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika : akrobacie a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1997. 53 l. ISBN 8020505423. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku [Hanex, 1992]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 62 s. ISBN 80-900925-4-3. info
  • KOS, Bohumil. Gymnastika pro každý den : cvičení pro ženy, pro muže, pro děti : cvičení pro zdraví, pro krásu, pro zdatnost. Edited by Jiří Štěpnička. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980. 153 s. : i. info
  • KOS, Bohumil a Zlata WÁLOVÁ. Kondiční gymnastika. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 232 s. : i. info
Výukové metody
semináře a cvičení.
Metody hodnocení
zápočet a teoretický test.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/gymnastika-man/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/bp2390