bp2377 Etika a standardy chování ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2015
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 18. 2. 14:00–15:00 B11/311, St 25. 2. 14:00–15:00 B11/311, St 4. 3. 14:00–15:00 B11/311, St 11. 3. 14:00–15:00 B11/311, St 18. 3. 14:00–15:00 B11/311, St 25. 3. 14:00–15:00 B11/311, St 1. 4. 14:00–15:00 B11/311, St 8. 4. 14:00–15:00 B11/311, St 15. 4. 14:00–15:00 B11/311, St 22. 4. 14:00–15:00 B11/311
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Má se za to, že sport v lidech přirozeně pěstuje morální kvality. Skutečnost je však taková, že tyto kvality nejsou ve sportu přítomny automaticky. Závěr sportovní=morální, zdá se, dnes neplatí. Cílem kurzu je: - porozumět moderní etice a jejím interpretačním rámcům, které je možné vztáhnout na sport;
- porozumět proměnám etického diskurzu od starověku do současnosti (od Platóna k Olympijské chartě a Antidopingovému kodexu);
- osvojit si myšlení současných mainsteamových věd, které řeší témata morálky ve sportu (evoluční biologie, teorie her, neurovědy, genetika)
Osnova
 • Etika sportu a etika ve sportu.
 • Členění etických diskurzů.
 • Stručné dějiny etiky. Kant, Hume.
 • Psychologizace etiky. Kohlberg, Piaget, Gilligan.
 • Evoluce kooperace, teorie her. Axelrod, Dawkins.
 • Praktická etika a rehabilitace epikureismu. Singer, Diogenes.
 • Evolučně-biologická fundace morálky. Biologický redukcionismus. Sobeckost, sexualita, agrese.
 • Doping. Adorace výkonu. Moderní hygienismus.
 • Moderní deontologická etika. Péče o tělo.
 • Nové ctnosti: ekologismus, feminismus, práva zvířat.
 • Existenciální etika. Vztah atlet a trenér.
 • Etické kodexy a dokumenty.
Literatura
 • NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : předehra k filosofii budoucnosti. Translated by Věra Koubová. Praha: Aurora, 2003. 199 s. ISBN 8072990675. info
 • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
 • HNÍZDIL, Jan. Doping, aneb, Zákulisí vrcholového sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 152 s. ISBN 8071697761. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • Úvod do etiky. Edited by Arno Anzenbacher, Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3. info
 • AXELROD, Robert M. The evolution of cooperation. New York: Basic Books, 1984. x, 241. ISBN 0465021212. info
Výukové metody
teoretická příprava a seminární práce
Metody hodnocení
1 písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.