p994 Tělesná výchova - Vodní sporty

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Šmardová (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Došla, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Došla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p994/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Šmardová
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje v rámci povinné TV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě
- zvládat techniku přímého a zpětného záběru na kánoi
- znát základní výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi
- předvést základní techniky jízdy na kanoi - ovládat základy ovládání Paddleboardu
Výstupy z učení
základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě zvládat techniku přímého a zpětného záběru na kánoi základní výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi předvést základní techniky jízdy na kanoi ovládat základy ovládání Paddleboardu sjetí řeky
Osnova
  • Témata výuky Úvod do studia předmětu (zápočtové požadavky)
  • Teorie techniky jízdy na kánoi na hladké a mírně proudící vodě
  • Praktický výcvik dovedností na hladké vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi
  • Bezpečnost pohybu ve vodním terénu, první pomoc na vodě
  • Výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi i na kajaku
Literatura
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
Výukové metody
Praktická cvičení a teoretická příprava.
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV.
Organizace výuky kanoistiky v průběhu semestru.
Výuka proběhne v termínu 15. - 17.5.2020. - 6 výukových lekcí na řece Svratce z výukového areálu FSpS MU, Jundrovská 183 - jednorázový výjezdem o víkendu na některou řeku v okolí Brna - bude upřesněno - zvládnutí jízdy na Paddleboardu K Veslařskému středisku jezdí autobusy 44, 84, zastávka Pod Jurankou (na znamení). Adresa: Veslařská 183, Brno Na výuku vodní turistiky je nutné sportovní oblečení: - "šusťáková" souprava, případně teplejší oblečení v případě zimy - obuv do lodi Studenti se budou podílet finanční částkou na poplatky - doprava na jednodenní výjezd, půjčovné Paddleboardů - do 500,- kč
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport.+ kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
1. Vodácký výcvik na klidné vodě na loděnici MU.2. Jednodenní zájezd na vodu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p994