nk2108 Aktuální formy a metody sportů v přírodě

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bk2085 Vodní turistika || bp2085 Vodní turistika || bk2309 Vodní turistika || bp2309 Vodní turistika || bp027 turistika a sporty v přírodě || bk027 turistika a sporty v přírodě || bp1085 Turistika a sporty v přírodě II || bk1085 Turistika a sporty v přírodě II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět a umět aplikovat aktuální poznatky ze sportů v přírodě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat aktuální formy tradičních druhů turistiky
- popsat nové trendy v turistice
- zorganizovat a připravit soutěže v přírodě
- charakterizovat zásady bezpečného provozování turistiky a sportů v přírodě
- určit aplikaci turistiky do vzdělávacího systému
- interpretovat možnosti turistiky a sportů v přírodě u specifických skupin populace
Osnova
  • Aktuální formy tradičních druhů turistiky
  • Nové trendy v turistice
  • Příprava a organizace soutěží v přírodě
  • Bezpečnost provozování turistiky a sportů v přírodě
  • Aplikace turistiky do vzdělávacího systému
  • Turistika a sporty v přírodě specifických skupin populace
  • Praktická příprava a provedení akce outdoorového charakteru – spolupráce se školou
Literatura
Výukové metody
teoretická a praktická příprava.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 30 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 25 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/nk2108