nk2035 Reflexe praxe

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/7. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
nk2035/01: Pá 1. 3. 13:00–14:40 E34/225 - seminární místnost, Pá 5. 4. 8:00–10:30 B11/305, Pá 10. 5. 18:00–19:40 E34/225 - seminární místnost, M. Janíková
Předpoklady
Tento předmět lze plnit pouze v případě, že student paralelně vykonává předmět Pedagogická praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními reflektivními a sebereflektivními metodami a technikami a pomocí nich na základě konkrétní zkušenosti rozvíjet jejich myšlení a dovednosti potřebné pro účinnou reflexi praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student definuje základní reflektivní a sebereflektivní metody a techniky, chápe jejich význam pro svou pedagogickou činnost, v konkrétních situacích si vybere vhodnou techniku, svou volbu zdůvodní a aplikuje do praxe.
Osnova
 • Reflexe praxe, zpětná vazba
 • Teorie k reflexi praxe: J. Dewey, K. Lewin, D. A. Kolb, D. Schön
 • Reflexe výuky a rozvoj kvality
 • Sebereflexe – nástroj k osobnímu i profesnímu rozvoji učitele
 • Základní reflektivní a sebereflektivní metody a techniky
 • Kazuistika žáka
 • Kazuistika učitele
 • Reflexe vybrané situace ve výuce
Literatura
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav a Jan MATTIOLI. Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? Brno: Paido, 2005. 72 s. ISBN 8073151065. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele. 1. vyd. Praha: STROM, 1998. 62 s. Škola 21. ISBN 80-86106-00-4. info
Výukové metody
individuální úkoly, skupinová práce, diskuze, reflexe vybraných situací.
Metody hodnocení
- zapojení se do aktivit na semináři
- zpracování zadaných úkolů a šetření
- kontrola úkolů
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/nk2035