np2416 Praxe I (sportovní svazy, kluby)

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Pro získání klasifikovaného zápočtu student musí odevzdat tyto materiály: vypracovaný celoroční regenerační plán pro vybrané sportovní odvětví, vypracovaný denní režim na soustředěních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti získají schopnost analyzovat pohybové dovednosti, rozvoj pohybových schopností, energetické a fyziologické faktory zátěže. Vytvářet a realizovat regenerační programy pro vrcholové sportovce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportovních disciplín.
Výstupy z učení
Student bude umět diagnostikovat a analyzovat pohybový systém sportovce.
Student bude umět sestavit regenerační plán.
Osnova
 • Sestavení regeneračního celoročního plánu pro vybrané sportovní odvětví (ve vztahu k věkovým zvláštnostem)
 • Sledování zátěže v jednotlivých sportech pomocí sporttesterů, laktátu, kreatinkinázy
 • Využitelnost kompenzační tréninkové jednotky
 • Sledování utkání, závodů v jednotlivých sportovních disciplínách a doporučená následná regenerace
 • Druhy regeneračních prostředků: kompenzační cvičení, výživa, psychologická příprava, pedagogické prostředky
 • Plánování denního režimu na soustředěních v jednotlivých tréninkových obdobích s přihlédnutím k biorytmům
Literatura
 • Bompa, T.O. (1999). Total Training for young champions. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
 • Bernacíková,M. et al.(2013). Regenerace a výživa ve sportu. Brno, Česko: FSpS MU.
 • Moravec, R. a kol. (2004). Teória a didaktika športu. Bratislava, Slovensko: FTVŠ UK.
 • Bedřich, L., Dovalil, J. (2009). Sylabus teorie a didaktiky sportu I. Brno, Česko: MU Elportál online.
 • Dovalil, J. et al. (2002, 2005). Výkon a trénink ve sportu. Praha, Česko: Olympia.
 • Elliot, B. (1998). Training in sport. Applying sport sciences. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Jirka, Z. (1990). Regenerace a sport. (2.vyd.). Praha, Česko: Olympia.
 • Martens, R. (2006). Úspěšný trenér. Praha, Česko: Grada.
 • Dovalil, J. a kol. (2008). Lexikon sportovního tréninku. Praha, Česko: UK, Karolinum.
 • Perič, T. (2004). Sportovní příprava dětí. Praha, Česko: Grada Publishing.
Výukové metody
cvičení.
Metody hodnocení
- 100% účast na celosemestrální praxi
- vypracování a odevzdání regeneračního plánu pro vybrané sportovní odvětví, hodnoceno škálou A–F
- vypracování denního režimu na soustředěních u vybrané sportovní disciplíny, hodnoceno škálou A–F
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/np2416