np4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp4028 Fotbal || bk4028 Fotbal || bp2251 Základy fotbalu || bk2251 Základy fotbalu || bp1251 Základy fotbalu || bk1251 Základy fotbalu && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_brus )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_fotbal )
Studenti ovládají praktické dovednosti ze základů bruslení a rozšířené didaktické řady bruslení, které budou ověřeny praktickým testem, a mají teoretické znalosti z teorie fotbalu a ovládají praktické herní dovednosti z fotbalu. U fotbalu se konkrétně jedná o útočné a obranné herní činnosti jednotlivce a útočné a obranné herní kombinace, které budou ověřeny vstupním praktickým testem v první vyučovací hodině. Teoretické znalosti budou ověřeny písemným testem ještě před začátkem praktické výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Lední hokej a krasobruslení: Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen definovat základní metodickou řadu bruslení a rozšířenou metodickou řadu bruslení, rozumí principům skladby vyučovací jednotky a umí sestavit didaktický výstup na zadané téma včetně praktické ukázky.
2. Fotbal: hlavním cílem je, aby byl student seznámen se skladbou vyučovací jednotky v hodinách školní tělesné výchovy. Studentům je prezentováno, jak sestavit didaktický výstup, jak vhodně využívat jednotlivé didaktické formy vyučovacího procesu a zhodnotit herní výkon v utkání. Studenti jsou dále seznámeni se základními pravidly a principy řízení utkání ve fotbale.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- naplánovat a zpracovat písemnou přípravu na vyučovací jednotku
- umět aplikovat vyučovací styly, postupy, metody a zásady vyučovacího procesu při dodržování pravidel bezpečnosti
- vést a hodnotit vyučovací jednotku
- naučit žáky ZŠ a SŠ základy fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení podle metodických zásad
- řídit a rozhodovat utkání dle základních pravidel fotbalu a ledního hokeje
Osnova
 • Studenti si v semestru osvojují práci s metodickými výstupy na zadané téma v hodinách.
 • 1. Základní bruslařský nácvik dle metodické řady, zvládnutí techniky:
 • - jízda vpřed, zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, překládání vpřed i vzad, oblouky vpřed ven a dovnitř, obraty, poskoky a hry na ledě, využití strečinku při bruslení jako prevence proti zranění (úrazům), kruhy vpřed ven a dovnitř, průpravná osma, trojkové obraty, trojkový skok, váha, pirueta na dvou nohách.
 • 2. Lední hokej – herní činnosti jednotlivce v ledním hokeji:
 • - výcvik hokejové jízdy, výcvik techniky hole: driblink, přihrávání a střelba, organizace družstva a vlastní hra, průpravné hry, formy rozcvičení na ledě. Součástí výstupu je zvládnutí rozcvičení, uvolňovací a protahovací cvičení a upozornění na zásady bezpečnosti při výuce bruslení.
 • 3. Fotbal – témata přednášek:
 • - historie a pravidla fotbalu
 • - systematika fotbalu
 • - další formy fotbalu
 • - zásady bezpečnosti při výuce fotbalu, požadavky pro úspěšné absolvování předmětu
 • Témata praktických cvičení: - didaktické výstupy zaměřené na nácvik herních činností jednotlivce (přihrávání a zpracování míče, vedení míče a obcházení soupeře, střelba, výběr místa, obsazování soupeře a prostoru, činnosti brankáře) a na nácvik herních kombinací (kombinace založená na přihrávce a nabíhání, kombinace založená na výměně místa, na přebírání hráčů, na zesíleném obsazování) spojené vždy s řízením a rozhodováním utkání
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.jmkfs.cz/vybrane-zmeny-v-pravidlech-fotbalu/5865
 • NYKODÝM, Jiří, Miroslav ČADA, Tomáš PĚTIVLAS, Petr STAREC, Milena STRACHOVÁ a Karel VEČEŘA. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006, 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
  doporučená literatura
 • PLACHÝ, Antonín a Luděk PROCHÁZKA. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4 - 13 let). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, 381 s. ISBN 9788020434777. info
 • VOTÍK, Jaromír. Fotbalová cvičení a hry. 1.vyd. Praha: Grada, 2005, 126 s. ISBN 8024709252. info
 • VOTÍK, Jaromír. Trenér fotbalu "B" UEFA licence : (učební texty pro vzdělávání fotbalových trenérů). 2. vyd. Praha: Olympia, 2005, 261 s. ISBN 8070339217. info
 • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003, 95 s. ISBN 8070337931. info
  neurčeno
 • STARŠÍ, V. Základy korčulovania. Bratislava: UK 1970
 • BUKAČ, Luděk. Trénink herní přirozenosti : kouzlo hráčského naturelu. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 9788024750545. info
 • VOTÍK, Jaromír a Petra ŠRÁMKOVÁ. Fotbalová cvičení a hry. Illustrated by Zdeňka Marvanová - Daniela Benešová. Druhé, doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 152 stran. ISBN 9788024735764. info
 • BUKAČ, Luděk. Modernizovaná výuka ledního hokeje. Praha: AW studio, 2008, 1 DVD-vide. info
 • BUKAČ, Luděk. Dlouhodobý trénink mládeže : komprehenzivní pohled na trénink mládeže. 1.vyd. [Chlum u Třeboně]: Bukač Hockey, 2007, 55 s. ISBN 9788023992748. info
 • ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ, Gabriela. Krasobruslení : škola bruslení, choreografie, pravidla, vybavení, trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 105 s. ISBN 8024709848. info
 • BUKAČ, Luděk. Modernizovaná výuka ledního hokeje. Praha: AW studio, 2006, 1 DVD-vide. info
 • BUKAČ, Luděk. Intelekt, učení, dovednosti & koučování v ledním hokeji : komprehenzivní pohled na utkání, trénink a rozvoj individuálního herního výkonu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 291 s. ISBN 8070338962. info
 • BUKAČ, Luděk. Intelekt, učení, dovednosti & koučování v ledním hokeji : komprehenzivní pohled na utkání, trénink a rozvoj individuálního herního výkonu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2005, 291 s. ISBN 8070338962. info
 • NAVARA, Milan, Mario BUZEK a Oldřich ONDŘEJ. Kopaná : teorie a didaktika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 181 s. info
 • KOSTKA, Vladimír, Luděk BUKAČ a Vladimír ŠAFAŘÍK. Lední hokej : (teorie a didaktika). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 186 s. info
 • KOSTKA, Vladimír, Luděk BUKAČ a Vladimír ŠAFAŘÍK. Lední hokej : teorie a didaktika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 186 s. info
Výukové metody
1. přednáška
2. praktické cvičení:
- úkoly pro samostudium: výběr cvičení a příprava tématických výstupů s využitím přístupu k aktuálním a nově vytvořeným zdrojů informací a pomůcek
3. hodnocení herního výkonu hráče dle konkrétních požadavků vyučujícího
4. kontrola úkolů:
- aktivní účast v hodinách, hodnocení metodického výstupu, písemný test
Metody hodnocení
- aktivní účast v hodinách
- písemná příprava a hodnocení metodického výstupu a rozboru herního výkonu hráče
- písemný test z teorie
Výsledné hodnocení předmětu se určí ze všech dílčích částí.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/didaktika-fotbalu-ledniho-hokeje-krasobrusleni/
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4127