p946 Tělesná výchova - Aktivní formy ochrany života a zdraví v krizových podmínkách

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Zítka (přednášející)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
PaedDr. Zdeněk Zítka
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Zítka
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p946/01: Út 20. 2. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 27. 2. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 6. 3. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 13. 3. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 20. 3. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 27. 3. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 3. 4. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 10. 4. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 17. 4. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Út 24. 4. 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, Z. Zítka
Předpoklady
POV_TV
Kurz je vypsán pouze v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Předmět seznamuje studenty s racionálním, uvědomělým jednáním a chováním v e složitých, stresových situacích běžného života. Dále s některými pohybovými aktivitami, které mohou pomoci při ohrožení zdraví nebo života.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen ovládat vybrané pohybové aktivity, které mohou pomoci při ohrožení zdraví nebo života.
Osnova
  • Tématické celky: 1. Základy pohybu na vodě, kanoistika 2. Pohyb na záchranářském člunu 3. Orientace v terénu 4. Lanové překážky 5. Exkurze do hasičského výcvikového střediska 6. Oheň v přírodě 7. Nouzový nocleh
Literatura
  • Pavlíček, Jaroslav. Člověk v drsné přírodě. Práh,2002.101 s.
  • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/p946