p954 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
PaedDr. Zdeněk Zítka
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Zdeněk Zítka
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p954/01: Pá 3. 4. 9:00–12:20 vesl. střed. Veslařská 181/3, Pá 17. 4. 9:00–12:20 vesl. střed. Veslařská 181/3, Pá 24. 4. 9:00–12:20 vesl. střed. Veslařská 181/3, Pá 15. 5. 9:00–12:20 vesl. střed. Veslařská 181/3, Z. Zítka
Předpoklady
POV_TV
Kurs je vypsán v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Minimální počet studentů zapsatelných do skupiny je 10
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit pojem a obsah outdoorových aktivit ; - použít informace o outdooru k vlastní pohybové aktivitě ; - vytvořit si pohybový program v přírodě ; - interpretovat nabyté zkušenosti a vědomosti ;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit pojem a obsah některých outdoorových aktivit ; - použít informace o outdooru k vlastní pohybové aktivitě ; - vytvořit si pohybový program v přírodě ; - předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí jak se pohybovat v terénu ; - na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti v neznámém prostředí ; - interpretovat nabyté zkušenosti a vědomosti ;
Osnova
  • Tématické celky pro výuku: - základy orientace v terénu, neznámém prostředí - orientace za jednoduchých podmínek na mapách pro OB - orientační soutěž na větším prostoru - nízké lanové překážky - základy kanoistiky na kanoích - zdokonalování techniky ovládání kanoe - základy pohybu na boulderingové stěně - bouldering, pohyb na vyznačených cestách - severská chůze
Literatura
  • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
Výukové metody
Praktická cvičení Metoda skupinová
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku
Informace učitele
http://fsps.muni.cz/struktura/katedry/ksa/default.php
Informace k výuce tělesné výchovy najdete na www.fsps.muni.cz/cus/. K Veslařskému středisku jezdí autobusy 44, 84, zastávka Pod Jurankou (na znamení). Adresa: Veslařská 183, Brno, mapku kde Veslák naleznete na http://www.fsps.muni.cz/pages/sportoviste.php Je požadován sportovní oděv pro všechny aktivity v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport. + kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při dosažení max. kapacity.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další info : www.fsps.muni.cz /celouniverzitní TV.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p954