p956 Tělesná výchova - Horostěna pro studenty se zrakovým a sluchovým postižením

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Gaura (cvičící)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části Tv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/8, pouze zareg.: 1/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Jiné omezení: Předmět určen primárně studentům se zrakovým a sluchovým postižením. Počet studentů je závislý na typu handicapu a je omezen počtem cvičících. Možno domluvit více skupin.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - praktické zvládnutí základních dovedností v lezení na umělé stěně a souvisejících dovedností - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické zdatnosti - podpora zdravého životního stylu studentů - součástí předmětu je také teoretické osvojení znalostí z oblasti sportovního lezení
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: pojmenovat jednotlivé součásti základního horolezeckého vybavení podat obecný přehled v oblasti horolezení a sportovního lezení. samostatné práce s horolezeckým vybavením (navázání, jištění) dle svých vstupních kompetencí vylézt cesty minimálně v obtížnosti IV. až VI. UIAA dodržovat pravidla bezpečnosti při sportovním lezení
Osnova
  • Seznámení s prostředím. Budování důvěry, sebedůvěry a sebejistoty. Základní termíny a užívané povely. Práce s lezeckým materiálem (úvazky, lano, jistící pomůcky). Technika navazování na lano, lezení na umělé stěně, různé techniky jištění při sportovním lezení. Seznámení s termínem bouldering po praktické i teoretické stránce (lezení bez jištění v malých výškách – rozvoj lezecké techniky, vytrvalosti a síly.)
Literatura
  • FRANK, Tomáš a Tomáš KUBLÁK. Horolezecká abeceda. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2007. 663 s. ISBN 9788087027356. info
  • WINTER, Stefan. Sportovní lezení. České Budějovice: Kopp, 2004. 127 s. info
  • VOMÁČKO, Ladislav a Soňa BOŠTÍKOVÁ. Lezení na umělých stěnách : bouldering a obtížnost, bezpečné lezení, trénink, jak s dětmi. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 127 s. ISBN 8024704064. info
Výukové metody
Praktická cvičení a teoretická průprava
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku: 3x možná absence bez omluvy. Nahrazování dalších absencí nebude umožněno.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/sportovni-aktivity/alternativni-kurzy-telesne-vychovy
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Výuku předmětu p956 zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Lezecké vybavení bude zdarma zapůjčeno. Pouze lezecké boty musí mít student vlastní, nebo je možné zapůjčení na lezecké stěně za poplatek. Předmět je určen studentům se specifickými nároky (se sluchovým postižením).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport. nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz je vypisován pro nevidomé a neslyšící studenty. V případě neslyšících je vyučovacím jazykem český znakový jazyk.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/p956