p994 Tělesná výchova - Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p994/1: Út 12:30–14:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/2: Út 14:00–15:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/3: St 13:30–15:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/4: St 15:00–16:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Absolvent si osvojí: - základy jízdy na kanoi a kajaku na mírně proudící vodě. - zásady bezpečnosti jízdy na kánoi a kajaku. - technika přímého záběru na kánoi a kajaku. Absolvent předmětu získá dovednosti k ovládání kánoe a kajaku na hladké mírně proudící vodě.
Osnova
  • bezpečnost pohybu ve vodním terénu seznámení s výzbrojí a výstrojí pro jízdu na kanoi technika přímého záběru na kanoi technika jízdy na kanoi na hladké a mírně proudící vodě seznámení s výzbrojí a výstrojí pro jízdu na kajaku technika přímého záběru na kajaku technika jízdy na kajaku na hladké a mírně proudící vodě
Literatura
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x možnost náhrady ve zkouškovém období Student musí mít více než 50% přímé účasti ve výuce
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Na výuku vodní turistiky je nutné sportovní oblečení: - "šusťáková" souprava - obuv do lodi - náhradní oblečení do lodi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
1. Vodácký výcvik na klidné vodě na loděnici MU.2. Jedno a vícedenní zájezdy na vodu s větší obtížností.3. Týdenní vodácký kurz o prázdninách.4. Údržba vodáckého inventáře.5. Za nepříznivého počasí kondiční program v posilovně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.