bk2264 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
7/7. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (pomocník)
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 14. 9. 17:40–19:55 B11/235, Pá 19. 10. 15:55–17:25 B11/305, Pá 23. 11. 15:55–17:25 B11/311
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2264/01: Pá 14. 9. 15:55–17:25 B11/236, Pá 19. 10. 18:00–19:30 E34/225 - seminární místnost, Pá 2. 11. 15:45–18:00 B11/236, M. Blahutková
bk2264/02: Pá 14. 9. 14:20–15:50 B11/236, Pá 19. 10. 11:55–14:10 C15/207, Pá 26. 10. 10:35–12:05 C15/207, M. Blahutková
Předpoklady
bk1256 Základy psychologie a sociologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v základním pojmech psychologie sportu, bude znát základní metody psychodiagnostiky osobnosti, komunikace a prvky duševní hygieny.
Osnova
  • Systém psychologie sportu, její historický vývoj, současné postavení a typologie Osoobnost sportovce a rozhodčího, schopnost diagnostikovat základní charakterové rysy hráčům a skupinovou dynamiku Přestartovní, startovní a soutěžní stavy hráče a rozhodčího Regulační prostředky ve sportu Využití prvků duševního zdraví v péči o kvalitu života rozhodčího Asertivita a komunikační schopnosti v práci rozhodčího Psychotrénink ve sportu i v životě Psychoregulace osobnosti rozhodčího
Literatura
    povinná literatura
  • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
  • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
    doporučená literatura
  • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 9788024728926. info
  • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 180 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, semináře
Metody hodnocení
2 Písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.