bk2264 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
7/7. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 17. 10. 12:30–14:00 B11/305, Pá 7. 11. 10:15–11:45 B11/305, Pá 28. 11. 14:45–17:00 B11/305
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2264/01: Pá 31. 10. 11:00–12:30 B11/305, Pá 14. 11. 10:15–11:45 B11/305, Pá 5. 12. 12:30–14:45 B11/305, J. Voborný
Předpoklady
( bp1031 Základy psychologie || bk1031 Základy psychologie || bp1243 Základy psychologie || bk1243 Základy psychologie || bp1256 Základy psychologie a sociologie || bk1256 Základy psychologie a sociologie || bp2031 Základy psychologie || bk2031 Základy psychologie || bp2256 Základy psychologie a sociologie || bk2256 Základy psychologie a sociologie || bp2342 Základy psychologie a sociologie || bk2342 Základy psychologie a sociologie ) && (! bp011p Psychologie sportu ) && (! bk011p Psychologie sportu ) && (! bp1087 Psychologie sportu ) && (! bk1087 Psychologie sportu ) && (! bp2087 Psychologie sportu ) && (! bk2087 Psychologie sportu ) && (! bp2264 Psychologie sportu ) && ! NOWANY ( bp011p Psychologie sportu , bk011p Psychologie sportu , bp1087 Psychologie sportu , bk1087 Psychologie sportu , bp2087 Psychologie sportu , bk2087 Psychologie sportu , bp2264 Psychologie sportu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v základním pojmech psychologie sportu, bude znát základní metody psychodiagnostiky osobnosti, komunikace a prvky duševní hygieny.
Osnova
  • Systém psychologie sportu, její historický vývoj, současné postavení a typologie Osoobnost sportovce a rozhodčího, schopnost diagnostikovat základní charakterové rysy hráčům a skupinovou dynamiku Přestartovní, startovní a soutěžní stavy hráče a rozhodčího Regulační prostředky ve sportu Využití prvků duševního zdraví v péči o kvalitu života rozhodčího Asertivita a komunikační schopnosti v práci rozhodčího Psychotrénink ve sportu i v životě Psychoregulace osobnosti rozhodčího
Literatura
    povinná literatura
  • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
  • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
    doporučená literatura
  • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 9788024728926. info
  • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 180 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, semináře
Metody hodnocení
2 Písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016.