bp2365 Praxe rozhodčího fotbalu II

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje studentům praxi v oboru Rozhodčí fotbalu. Student si vybírá sám místo praxe (dle místa bydliště, příslušného kraje. Cílem předmětu je úvést studenta do problematiky řízení utkání v roli hlavního rozhodčího nebo asistenta dle požadavků ukončení předmětu a související administrativy.
Osnova
  • Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí. 1. skupina jsou rozhodčí, kteří řídí okresní nebo krajské fotbalové soutěže, 2. skupina rozhodčí, kteří řídí divize, ČFL nebo MSFL a 3. skupina jsou rozhodčí, kteří řídí soutěže spadající pod komisi rozhodčích FAČR (1. liga, 2. liga atd.)
Literatura
  • Pravidla fotbalu
Výukové metody
Student navštěvuje fotbalová utkání v pozici rozhodčího.
Metody hodnocení
Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkáni v kategorii mužů v pozici HR nebo AR) Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkání v kategorii mužů) KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 7 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.